Projektový den - "Toulky lesem"

Ve středu dne 28.4.2021 ve školní družině proběhl projektový den „Toulky lesem“.

V úvodu projektového dne nás do tématu zasvětil náš host, myslivec pan Ivo Mrózek, ze svazku myslivců v Sedlištích. Děti seznámil s náplni práce myslivce, práci v lese, druhy zvířat, loveckými psy a spoustu jinými zajímavostmi. Děti po celou dobu pečlivě poslouchaly a zvídavě se dotazovaly.

Po přednášce si děti mohly na dřevěných pomůckách vyzkoušet přiřadit stopy zvířat, které byly opravdovým oříškem, ale společně to děti zvládly velmi dobře. Pan myslivec nám dal k dispozici i spoustu razítek, kde byly například listy stromů a stopy zvířat. Děti si tak mohly razítka natisknout a popsat, co k danému obrázku patří.

V další části projektového dne nás čekalo tvoření.  Pro děti jsme měly připravené lamelky z podpalového dříví. Děti si udělaly nejdříve návrh výrobku, se kterým pak dále pracovaly, lepily a dotvářely ho do konečné podoby. Mohly tvořit samostatně či ve skupinách. Při práci si posílily sociální dovednosti a kooperaci ve skupině.


Poslední změna: 07.05.2021 - 06:42 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava