ŠIKULOVÉ

V zájmovém útvaru ŠIKULOVÉ jsme formou zážitkové pedagogiky s dětmi realizovali činnosti, které je naplňovaly v oblasti umělecké gramotnosti.

Děti tvořily z keramické hlíny, vyzkoušely si náročnější výtvarné a pracovní techniky. Získaly dovednosti v kuchyni, vařily, pekly, servírovaly a zdobily. Učily se pracovat samostatně, ale také spolupráci a komunikaci ve skupině. Ve všech činnostech měly možnost rozvíjet své praktické dovednosti a estetické cítění.

10.5.2023 děti navštívily statek u Šodků v Sedlištích. Na pastvinách se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o kravách, zemědělských strojích, pěstování rostlin na poli a o krmení zvířat. Nahlédly do chléva k prasatům, radost měly i z koček a psa. Na náčrtník namalovaly tužkou vše, co je zaujalo.

15.5.2023 proběhla beseda s p. Ondračkou, který dětem povídal o včelách. Pan Ondračka přinesl prosklený úl s včelami, děti si vyzkoušely včelařské oblečení a osahaly nejrůznější včelařské nástroje. Na závěr děti ochutnaly pravý lesní med a prohlédly si fotografie včel. Sladce naladěny si v kuchyňce upekly medový perník.


Poslední změna: 18.01.2024 - 13:33 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava