Solidarita s Ukrajinou

V pátek 25. února 2022 jsme společně s dětmi probírali aktuální situaci vojenského napadení Ukrajiny bojovými silami Ruské federace. Žáci byli nejprve nestranně seznámeni s politickými názory obou stran konfliktu a s jejich současným násilným řešením. Z rozhovorů, které následovaly potom, jednoznačně vyplynul názor, že žádný spor nelze řešit zásahem do suverenity cizího státu a pošlapáváním lidských práv. Jako vyjádření solidarity jsme s dětmi vytvořili ukrajinskou vlajku, kterou jsme přilepili na vstupní dveře budovy školy.
 
Mgr. BcA. Michal Bařina

Poslední změna: 06.04.2022 - 18:43 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava