Vánoční zpívání na schodech

Přišel poslední školní den tohoto kalendářního roku. Ve třídách probíhaly besídky s nadělováním dárků, hrály se vánoční bojovky, povídalo se o tradicích a svátcích u nás i v zahraničí.  

Po druhé hodině jsme se všichni sešli na chodbě Kordu v přízemí a ti mladší obsadili i schodiště, které vede do 1.patra, abychom si ten závěr zpestřili společným zpěvem vánočních písní a koled. Program zahájily děti 1.- 4.třídy za doprovodu p.učitelky Renáty Dorociakové. Zazněly známé Vánoce, Rolničky, Prosinec, Vánoční modlitbička i směs koled.  

V tomto školním roce probíhá výuka hudební výchovy na 2.stupni tandemově, spolu s p.učitelkou Markétou Kovářovou je ve třídě i p.učitel ZUŠ Miroslav Maňoušek, který umí výborně hrát na klavír. Za jeho doprovodu tedy následovaly Vánoce na míru v podání některých učitelů a pana faráře. Tato píseň je mezi dětmi velmi oblíbená, proto se jich dost hodně připojilo k nim. 

Závěr patřil vybraným zpěvákům 2.stupně, klavíru a houslím, na které hrála žákyně 8.třídy Lucie Fojtíková. Zaznělo Last Christmas a jako pohádková tečka píseň Hádej z Dvanácti měsíčků. 

p.učitelka R.Dorociaková

Zpívání na schodech - YouTube

 


Poslední změna: 22.12.2023 - 19:02 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava