Včely

Dne 15.5. se ve ŠD uskutečnila beseda s panem Ondračkou, který se snažil seznámit nás se včelařstvím. Pan Ondračka začal výklad u proskleného úlu, který s sebou s množstvím dalších včelařských pomůcek donesl. Celou besedu pak provázelo jemné bzučení včel. Děti si vyzkoušely včelařské oblečení, osahaly různé nástroje, např. kuřák, odvíčkovací vidlička, rozpěrák atd..

Dověděli jsme se, jak se zakládá úl, kdo je v úle nejdůležitější, jak se stáčí med, jak se staví rámečky a jak se vypínají. Matičky se mohou vychovat ve včelí školce, nebo se dají koupit dokonce se svým průkazem totožnosti.

Na závěr jsme ochutnali pravý lesní med a prohlédli si fotografie včel a včelstev. Sladce naladění jsme se vydali upéct medový perník.


Poslední změna: 09.06.2023 - 14:36 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava