Velikonoce

Na Škaredou středu jsme se rozlosovali do skupin a celé vyučování se věnovali tématu Velikonoce. Každá ze skupin plnila velikonoční úkoly. Výsledkem každého úkolu bylo heslo, díky kterému se dal otevřít další úkol. Hodně záleželo na vzájemné dohodě a spolupráci ve skupině. Ti, kterým se podařilo dojít až do cíle, tuto kooperace skvěle zvládli. Dozvěděli jsme, co je Pašijový týden, jaké jsou velikonoční tradice a zvyky nejen u nás, ale i ve světě a vyrobili si závěsné kuřátko. Úsilí všech bylo oceněno malou sladkou odměnou.

Čtvrťáci a p.uč. Hana Hájková


Poslední změna: 13.07.2023 - 15:20 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava