Velikonoce v 1.třídě

Týden před Velikonocemi jsme se s dětmi zaměřili na vše, co k nim a k jaru patří. V hodinách čtení a psaní jsme četli texty o Velikonocích s porozuměním, luštili křížovky a jiné doplňovačky. Na řadu přišlo i běhací čtení s velikonočními zajíčky, povídání o zvycích a tradicích, jak říkáme jednotlivým dnům pašijového týdne. V angličtině jsme srovnali naše zvyky s těmi v zahraničí a rozšířili si slovní zásobu o základní pojmy. Nakonec jsme si poslechli příběh Easter in the Happy house a samozřejmě zkontrolovali porozumění slyšenému. V matematice jsme řešili slovní úlohy s kraslicemi, pomlázkami, kuřátky i králíčky. V prvouce jsme se učili poznávat jarní květiny a opakovali jsme, jaké ovoce a zeleninu můžeme už na jaře pěstovat. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme se rovněž věnovali jaru a svátkům. Kreslili jsme kraslice, rozkvetlou louku a tulipány, košíčky, vyráběli květináč na osení či velikonočního beránka. Vše jsme završili prací ve dvojicích na tabletech. Děti čekalo velikonoční pexeso, řazení dní pašijového týdne, třídění obrázků – co patří k jaru a co k zimě, doplňovačky s velikonočními pojmy a květinové skládanky. Vše jsme si společně užili a těšili se na oslavu Velikonoc doma.

p.učitelka Renáta Dorociaková


Poslední změna: 14.07.2023 - 15:11 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava