Zábavná vlastivěda

V pátek 17.5. jsme zažili hodinu vlastivědy trochu jinak než obvykle. Cílem bylo zopakovat si probrané učivo, zdokonalit naše digitální kompetence a především spolupráce. Na začátku hodiny jsme se rozdělili do svých bradavických kolejí. Každá kolej dostala 5 různých křížovek na téma středověk, aby měl každý svou. Našim úkolem bylo odpovědět pouze na jednu otázku. Po minutě a půl jsme předali svou křížovku po směru hodinových ručiček kamarádovi vedle a dostala se k nám zase jiná křížovka. Takto jsme si křížovku předávali několikrát a odpovědi přibývaly. Nakonec dostala každá kolej iPady a zbylé otázky, na které nikdo ze skupiny neznal odpověď, jsme si mohli vyhledat na internetu. Po činnosti v lavici přišla na řadu „běhačka“. Na chodbě nás čekaly kartičky s otázkami na téma Karel IV. a ve třídě na koberci zase kartičky na téma Lucemburkové. Cílem bylo odpovědět na co nejvíce otázek s pomocí iPadu, učebnice, sešitu, a hlavně vlastních znalostí. Ve skupině jsme se ve všech činnostech střídali – běhali pro kartičky, četli je, hledali informace, zapisovali odpovědi. Na konci hodiny jsme si odpovědi z obou aktivit vyhodnotili a za odměnu rozdali korálky.
 
Čtvrťáci, p. uč. K. Čihánková, p. asistentka K. Mikušová

Poslední změna: 27.05.2024 - 07:17 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava