Závěr školního roku 2020/21

V úterý 29. června se celá škola sešla v tělocvičně, aby pod vedením pana ředitele byl zhodnocen již končící školní rok. Nejprve byly odměněny věcnými dary děti, které dosáhly úspěchů ve výtvarných soutěžích - Mandala dětem - Mladí výtvarníci o našem regionu.
Následovalo ocenění sportovních výkonů, kterých žáci dosáhli ve sportovním dnu. Ten proběhl ve středu 23. června a jeho organizátory byli pan ředitel spolu s 9. třídou. 
Žáci I. stupně poměřili své síly v dovednostních disciplínách. Šlo o chůzi po laně, kopnutí míče do malé branky, diskgolf (trefit se plastovým diskem do koše), basketbal a hod oštěpem a míčem na cíl. Z každé třídy byl vyhodnocen nejúspěšnější chlapec a děvče. V hodnocení tříd pak bylo následující pořadí:
1. místo - 3. třída
2. místo - 5. třída
3. místo - 2. třída
Děti dostaly medaili, drobné odměny a něco sladkého.
II. stupeň pak měl turnaj v přehazované.
Čestné 6. místo obsadil tým učitelů.
5. místo - 7. třída
4. místo - 8. třída (ti vytvořili dokonce dva týmy)
3. místo - 6. třída
2. místo - 8. třída
1. místo - 9. třída
I žáci těchto týmů byli odměněni.
Během distanční výuky žáci měli možnost plnit Odznak všestrannosti. Žáci mohli dosáhnout odznaku bronzového, stříbrného, zlatého, a dokonce i diamantového. Řada žáků některý  odznak získala, takže velká pochvala.

V další části našeho dopoledního setkání v tělocvičně vystoupila 9. třída, která se po devítí létech rozloučila s naší školou. Zhlédli jsme prezentaci, vyslechli si děkovný proslov a na závěr nám každý deváťák řekl, ve které škole bude pokračovat ve svém dalším vzdělávání. Celý pedagogický sbor se s žáky rozloučil, popřál jim mnoho úspěchů v dalším životě a na památku žáci obdrželi pamětní list. 
Jedna žákyně bude navštěvovat gymnázium, dva žáci půjdou na učňovský obor, šestnáct žáků bude studovat střední odbornou školu. Dvě žákyně byly přijaty na víceletá gymnázia.

Pan ředitel poděkoval pedagogickým pracovníkům za jejich celoroční práci a nechybělo ani poděkování panu řediteli.

Ve středu obdržely děti svou výplatu a rozprchly se do všech světových stran.
Hezké prázdniny, slunečné léto.

                                                                                        Dagmar Raabová 


Poslední změna: 30.06.2021 - 15:37 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava