Závěrečná hra

Děti už odpočítávají dny do konce školního roku. Aby to dětem rychleji uteklo, připravily si paní vychovatelky s pomocí asistentek závěrečnou hru. Děti měly naplánovanou procházku přes stavy. Po cestě musely zodpovědět 10 otázek z matematiky, českého jazyka, vlastivědy i přírodovědy. Každý ročník měl své vlastní otázky. Na konci trasy si všechny děti zkontrolovaly správnost svých odpovědí a běžely zpět na školní hřiště pro svou odměnu. Odměnu v podobě deníčku, fixů, bonbónů a melounu. Děti byly moc šikovné a hlavně skvěle odpovídaly na otázky. Doufáme, že se dětem hra líbila. Tak nashledanou v příštím školním roce.👋🏻

Poslední změna: 25.06.2024 - 08:25 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava