Plán činností a analýza

Domů

Plán činností  - program EKOŠKOLA 2019/2020

Téma ODPADY

Hlavní cíle:

 • více inspirovat spolužáky a pracovníky školy k ještě lepšímu třídění odpadů
 • motivovat žáky k předcházení vzniku odpadu
 • chceme, aby okolí školy bylo čisté bez odpadků

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kontrola košů na tříděný odpad a popisků na chodbách, v kuchyňce a školní kuchyni

Ekotým

konec září

 

Kontrola košů na tříděný odpad a popisků ve třídách

Ekotým

konec září

 

Čištění okolí školy – sběr odpadků. Účastní se jednotlivé třídy.

p. uč. Bonková

duben 2020

 

Třídění odpadů ve třídách- soutěž tříd

Ekotým, p. uklízečky

celoročně, soutěž tříd duben 2020

 

Exkurze – frýdecká skládka – 7. třída

p. uč. Bonková

květen

 

Sběr papíru (žáci a jejich rodiče)

p. školník

listopad, květen

 

Snížit spotřebu papírových utěrek

Ekotým, p. uklízečka

celoročně

 

Zavedení hadrů ve VV místo papírových utěrek

Vyučující Pč, VV

od září

 

Zavedení koše na plechovky – u hl. vchodu

Ekotým

říjen 2019

 

Nové koše na směs. odpad do tříd

p. uč. Bonková

říjen

 

Akce Tonda Obal (1. – 8.)

p. uč. Bonková

březen

 

Téma VODA

Hlavní cíle:

 • inspirovat žáky k šetření vodou, poskytnout jim konkrétní příklady
 • zajistit další úsporná opatření šetřící vodu

 

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kontrola cedulek vyzývajících k šetření vodou

Ekotým

konec září

 

Monitorování spotřeby vody v průběhu roku

Ekotým

září–říjen

 

Zakoupení a instalace spořičů vody na baterie ve třídách, popř. WC

vedení školy,

p. školník

do konce školního roku

 

Obnova úsporných splachovadel na WC

vedení školy, p. školník

do konce školního roku

 

Pozn. závislost na schválení  v rozpočtu školy

Šetření vodou- program pro první stupeň

Ekotým

2. pololetí

 

Exkurze – čistička odpadních vod

p. uč. Bonková

 

 

Sud na dešťovku u školy

vedení školy,

p. školník

???

umístění

 

Eko akce – Strom života

6.a 7.

p. uč. Bonková

listopad, duben

 

Téma ENERGIE

Hlavní cíle:

 • aktivně se podílet na snižování spotřeby energie ve škole, pomoci spolužákům hledat jednoduché způsoby jak na to
 • více na tom spolupracovat s vedením školy a p. školníkem

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kontrola cedulek vyzývajících k šetření energií

Ekotým

září

 

Sledování potřeby vytápění ve třídách

p. školník

průběžně

 

Služba na hlídání zbytečného svícení

Jednotlivci ve třídách

od října

 

Kontrola teploměrů ve třídách a kabinetech

Ekotým

podzim

 

Motivace ke správnému svícení ve škole

Ekotým

celoročně

 

Sledování spotřeby elektřiny za jednotlivé měsíce

Ekotým, p. školník

září–červen

 

Kontrola spotřebičů ve škole (energetické třídy)

 

Ekotým, pracovníci kuchyně

 

prosinec

 

Téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Hlavní cíle:

 • společnými silami pracovat na výzdobě školy, tak aby se všem líbila. Více zapojit žáky.
 • zajistit takové prostředí ve škole a kolem školy, abychom se v něm cítili příjemně
 • chceme, aby lidé, kteří přijdou do školy, se u nás dobře orientovali

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Výroba nových info cedulek k pokojovým rostlinám

PČ: p. uč. Kantorová, Bonková

 

do konce roku 2019

 

Zajistit službu na zalévání rostlin na chodbách

Ekotým

do konce září

 

Aktualizovat rozcestník u hlavního vchodu

Žáci v Pč a Inf

září

 

Zajistit více pokojových rostlin do školy

školní parlament,

Ekotým

podle rozpočtu školy

 

Zajistit nového zvířecího mazlíčka do školy

p. uč. Hurajová

do konce 1. pololetí

 

Obnova prací v ekoateliéru, VV, Pč

p. uč. Bonková, Bařina

průběžně

 

Ptačí budky na zahrádku

 

p. uč. Řeháková

p. uč. Hurajová

do konce dubna

 

Nové třídní ekokodexy

Ekotým, třídní učitelé

do konce prosince

 

Školní zahrada – dosazování, obnova, …

p. uč.Bonková,

p. uč. Řeháková

duben

-

červen

 

 

Téma DOPRAVA

Hlavní cíl:

– motivovat žáky i ostatní ke změně špatných návyků spojených s dopravou

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kampaň „Jezdi busem nebo na kole“

Ekotým

únor

 

Zařadit do výuky pracovní listy o dopravě

vyučující

průběžně

 

Téma JÍDLO

Hlavní cíle:

 • zajistit, aby se nekupovaly výrobky s palmovým olejem do ŠJ
 • přesvědčit žáky, aby nekupovali výrobky s palmovým olejem
 • inspirovat žáky a pracovníky školy k přemýšlení o tématu „Zodpovědná spotřeba potravin“

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Stop plýtvání ve ŠJ

 • vymyslet kampaň

Ekotým, kuchařky

do konce školního roku

 

Zařazovat téma Šetrný spotřebitel do výuky

vyučující

průběžně

 

Jednat o možnosti svačinek ve škole

školní parlament

do konce 1. pol.

 

Přesvědčit p. vedoucí ŠJ, aby se nekupovaly výrobky s palmovým olejem

Ekotým

co nejdříve

 

Šíření info mezi žáky – nekupovat výrobky s palmovým olejem

Ekotým

celoročně

 

OSTATNÍ

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Adopce Zebra Grévyho – finanční příspěvek

 

Školní parlament, p. uč. Bonková

do konce března

 

Nový rozcestník pro orientaci u hlavního vchodu

Ekotým

do konce září

 

Informování o Ekoškole ve třídách

Ekotým

2x ročně

 

Účast na festivalu Envofilm

Ekotým

říjen

 

Ekostánek na školním jarmarku

Ekotým

1.prosince

 

Školní ekosoutěž pro 1. stupeň

Ekotým – Karásková, Krasulová

průběžně (cca 7 kol za rok)

 

Zajistit exkurzi – záchranná stanice Bartošovice

p. uč. Bonková

 

 

Akce „pro mě už nepotřebné, jinému poslouží“

školní parlament, ekotým, některá děvčata 7. třídy

květen

 

Sbírka pro sedlišťský psí útulek

p. uč. Fojtíková

do konce října

 

Účast v soutěži Ekolympiáda v Havířově

p. uč. Bonková

květen, červen

 

Co už jsme zvládli : 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 18.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  na základě rozvolňování krizových opatření vlády škola upravuje organizaci vzdělávání od 18.11.2020. 

  1. Výuka 1. a 2. ročníku v ZŠ bude probíhat prezenčně v režimu úplného rozvrhu hodin.

  - Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  - Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

  2. Výuka 3.-9. ročníku v ZŠ bude nadále probíhat distančním způsobem ve stejném režimu.

  - V případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole. 

  3. Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ 

  4. Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky

  - žáci 1. a 2. ročníku budou ke stravování hromadně přihlášení.

  - ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek:

  - čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00

  - strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.

  - k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu  www.strava.cz 

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 2.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci,  
  na základě prodloužení krizových opatření vlády bude škola od 2.11.2020 nadále poskytovat vzdělávání distanční formou.  

  • Režim distanční výuky zůstává pro 1. i 2. stupeň zachován. 

  • od 2.11.2020 jsou v některých ročnících (5.-8. tř.) upraveny rozvrhy vyučovacích hodin. Změny jsou zaznamenány v Bakalářích a aktuální rozvrh hodin můžete také sledovat na webových stránkách školy.  https://www.skola-sedliste.cz/zs/rozvrh-hodin.php 

  • Stravovat se žáci mohou ve školní jídelně dle stanoveného rozvrhu pro stravování. Ke stravě je nutné provést přihlášení na  www.strava.cz

  • Činnost školní družiny je dočasně přerušena 

  • Zájmová činnost je v prezenční formě dočasně přerušena (po domluvě s vyučujícím může probíhat v omezeném režimu distanční formou, pokud to charakter zájmové činnosti umožní, tj. např. kluby) 

  Předpokládaný termín a režim obnovení prezenční výuky nebyl MŠMT a MZDR prozatím stanoven. Termín se má odvíjet od vývoje epidemiologické situace. MŠMT také sdělilo priority v přednostním obnovení prezenční výuky pro 1., 2. a 9. ročník. 

  Jménem všech vyučujících děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

  v naší škole v týdnu od 19. do 25.10. 2020

  Největší kampaň Ekoškol v České republice, která má za cíl ukázat lidem, že MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ JEDNA VELKÁ.

  Pojďte s námi do kampaně!

   

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava