První oficiální schůze EKOtýmu

Datum: 18.9.2020       

Vedoucí schůzky: p. uč. Bonková, M. Andělová

Přítomni: Krasulová A., Hradil O., Koběluš V., Mojžíšková D., M. Perutka, Krasulová E., Vaňková T., Pavelková M., Andělová M.

Nepřítomni: J. Poláček

CO SE ŘEŠILO:

 • Seznámení s programem Ekoškoly
 • Noví členové – J. Poláček, D. Mojžíšková, T. Vaňková, M. Pavelková
 • Rozdělení funkcí:
 • Školní ekosoutěž – E. Krasulová, A. Krasulová
 • Spolupráce se žáky – E. Krasulová, M. Andělová
 • PC specialista –V. Koběluš, M. Andělová       
 • Zapisovatel – E. Krasulová
 • Nástěnkáři, péče o ekokoutek – A. Krasulová
 • Ekohlídači, rychlé spojky – V. Koběluš, O. Hradil, M. Perutka
 • Fotografové – V. Koběluš, D. Mojžíšková, T. Vaňková
 • Sledování spotřeby el. energie – T. Vaňková, M. Pavelková
 • Komisařka odpadu – paní uklízečka Pinkavová
 • Ferda Mravenec (práce všeho druhu) - pan školník J. Javornický

 

 • co nás čeká v letoš. šk. roce, Plán činností na š. rok 2020/2021
 • Kampaň obyčejného hrdinství - seznámení
 • kontrola cedulek – třídy, chodby, koše – třídění + popisky
 • kontrola rozcestníku u hlavního vchodu – potřeba obnovit
 • Co nás brzy čeká – sbírka pro psí útulek k Mezinárodnímu dni zvířat
 • Postřehy – nové koše na tříděný odpad do 1. třídy

ÚKOLY:

Kdo

Do kdy

Jaký

Splněno

6. třída - PČ

9. 10. 2020

Doplnit chybějící Ekocedulky

ano

M. Andělová

25. 9. 2020

Sepsat členy Ekotýmu + funkce na ekonás.

ano

E. Krasulová, A. Krasulová

2. 10. 2020

Vymyslet 1. kolo ekosoutěže

ano

6. třída - PČ

22. 9. 2020

Obnovit rozcestník u hlavního vchodu

ano

M. Bonková

30. 9. 2020

Zakoupit plastové nádoby na tříděný odpad do 1. tř.

ano

M. Bonková

konec října

Objednat kontejner na sběr papíru

posunuto

Ekotým, školní parlament

konec října

Uspořádat tradiční sbírku pro místní psí útulek

posunuto

 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 18.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  na základě rozvolňování krizových opatření vlády škola upravuje organizaci vzdělávání od 18.11.2020. 

  1. Výuka 1. a 2. ročníku v ZŠ bude probíhat prezenčně v režimu úplného rozvrhu hodin.

  - Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  - Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

  2. Výuka 3.-9. ročníku v ZŠ bude nadále probíhat distančním způsobem ve stejném režimu.

  - V případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole. 

  3. Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ 

  4. Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky

  - žáci 1. a 2. ročníku budou ke stravování hromadně přihlášení.

  - ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek:

  - čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00

  - strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.

  - k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu  www.strava.cz 

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 2.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci,  
  na základě prodloužení krizových opatření vlády bude škola od 2.11.2020 nadále poskytovat vzdělávání distanční formou.  

  • Režim distanční výuky zůstává pro 1. i 2. stupeň zachován. 

  • od 2.11.2020 jsou v některých ročnících (5.-8. tř.) upraveny rozvrhy vyučovacích hodin. Změny jsou zaznamenány v Bakalářích a aktuální rozvrh hodin můžete také sledovat na webových stránkách školy.  https://www.skola-sedliste.cz/zs/rozvrh-hodin.php 

  • Stravovat se žáci mohou ve školní jídelně dle stanoveného rozvrhu pro stravování. Ke stravě je nutné provést přihlášení na  www.strava.cz

  • Činnost školní družiny je dočasně přerušena 

  • Zájmová činnost je v prezenční formě dočasně přerušena (po domluvě s vyučujícím může probíhat v omezeném režimu distanční formou, pokud to charakter zájmové činnosti umožní, tj. např. kluby) 

  Předpokládaný termín a režim obnovení prezenční výuky nebyl MŠMT a MZDR prozatím stanoven. Termín se má odvíjet od vývoje epidemiologické situace. MŠMT také sdělilo priority v přednostním obnovení prezenční výuky pro 1., 2. a 9. ročník. 

  Jménem všech vyučujících děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

  v naší škole v týdnu od 19. do 25.10. 2020

  Největší kampaň Ekoškol v České republice, která má za cíl ukázat lidem, že MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ JEDNA VELKÁ.

  Pojďte s námi do kampaně!

   

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava