První oficiální schůze EKOtýmu

Datum: 18.9.2020       

Vedoucí schůzky: p. uč. Bonková, M. Andělová

Přítomni: Krasulová A., Hradil O., Koběluš V., Mojžíšková D., M. Perutka, Krasulová E., Vaňková T., Pavelková M., Andělová M.

Nepřítomni: J. Poláček

CO SE ŘEŠILO:

 • Seznámení s programem Ekoškoly
 • Noví členové – J. Poláček, D. Mojžíšková, T. Vaňková, M. Pavelková
 • Rozdělení funkcí:
 • Školní ekosoutěž – E. Krasulová, A. Krasulová
 • Spolupráce se žáky – E. Krasulová, M. Andělová
 • PC specialista –V. Koběluš, M. Andělová       
 • Zapisovatel – E. Krasulová
 • Nástěnkáři, péče o ekokoutek – A. Krasulová
 • Ekohlídači, rychlé spojky – V. Koběluš, O. Hradil, M. Perutka
 • Fotografové – V. Koběluš, D. Mojžíšková, T. Vaňková
 • Sledování spotřeby el. energie – T. Vaňková, M. Pavelková
 • Komisařka odpadu – paní uklízečka Pinkavová
 • Ferda Mravenec (práce všeho druhu) - pan školník J. Javornický

 

 • co nás čeká v letoš. šk. roce, Plán činností na š. rok 2020/2021
 • Kampaň obyčejného hrdinství - seznámení
 • kontrola cedulek – třídy, chodby, koše – třídění + popisky
 • kontrola rozcestníku u hlavního vchodu – potřeba obnovit
 • Co nás brzy čeká – sbírka pro psí útulek k Mezinárodnímu dni zvířat
 • Postřehy – nové koše na tříděný odpad do 1. třídy

ÚKOLY:

Kdo

Do kdy

Jaký

Splněno

6. třída - PČ

9. 10. 2020

Doplnit chybějící Ekocedulky

ano

M. Andělová

25. 9. 2020

Sepsat členy Ekotýmu + funkce na ekonás.

ano

E. Krasulová, A. Krasulová

2. 10. 2020

Vymyslet 1. kolo ekosoutěže

ano

6. třída - PČ

22. 9. 2020

Obnovit rozcestník u hlavního vchodu

ano

M. Bonková

30. 9. 2020

Zakoupit plastové nádoby na tříděný odpad do 1. tř.

ano

M. Bonková

konec října

Objednat kontejner na sběr papíru

posunuto

Ekotým, školní parlament

konec října

Uspořádat tradiční sbírku pro místní psí útulek

posunuto

 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště od 1. 9. 2022. Více informací na "číst více".
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne 21.4.2022 od 15:00 do 17:00. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době velikonočních prázdnin
  14.4.2022 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků.
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava