První oficiální schůze EKOtýmu

Datum: 18.9.2020       

Vedoucí schůzky: p. uč. Bonková, M. Andělová

Přítomni: Krasulová A., Hradil O., Koběluš V., Mojžíšková D., M. Perutka, Krasulová E., Vaňková T., Pavelková M., Andělová M.

Nepřítomni: J. Poláček

CO SE ŘEŠILO:

 • Seznámení s programem Ekoškoly
 • Noví členové – J. Poláček, D. Mojžíšková, T. Vaňková, M. Pavelková
 • Rozdělení funkcí:
 • Školní ekosoutěž – E. Krasulová, A. Krasulová
 • Spolupráce se žáky – E. Krasulová, M. Andělová
 • PC specialista –V. Koběluš, M. Andělová       
 • Zapisovatel – E. Krasulová
 • Nástěnkáři, péče o ekokoutek – A. Krasulová
 • Ekohlídači, rychlé spojky – V. Koběluš, O. Hradil, M. Perutka
 • Fotografové – V. Koběluš, D. Mojžíšková, T. Vaňková
 • Sledování spotřeby el. energie – T. Vaňková, M. Pavelková
 • Komisařka odpadu – paní uklízečka Pinkavová
 • Ferda Mravenec (práce všeho druhu) - pan školník J. Javornický

 

 • co nás čeká v letoš. šk. roce, Plán činností na š. rok 2020/2021
 • Kampaň obyčejného hrdinství - seznámení
 • kontrola cedulek – třídy, chodby, koše – třídění + popisky
 • kontrola rozcestníku u hlavního vchodu – potřeba obnovit
 • Co nás brzy čeká – sbírka pro psí útulek k Mezinárodnímu dni zvířat
 • Postřehy – nové koše na tříděný odpad do 1. třídy

ÚKOLY:

Kdo

Do kdy

Jaký

Splněno

6. třída - PČ

9. 10. 2020

Doplnit chybějící Ekocedulky

ano

M. Andělová

25. 9. 2020

Sepsat členy Ekotýmu + funkce na ekonás.

ano

E. Krasulová, A. Krasulová

2. 10. 2020

Vymyslet 1. kolo ekosoutěže

ano

6. třída - PČ

22. 9. 2020

Obnovit rozcestník u hlavního vchodu

ano

M. Bonková

30. 9. 2020

Zakoupit plastové nádoby na tříděný odpad do 1. tř.

ano

M. Bonková

konec října

Objednat kontejner na sběr papíru

posunuto

Ekotým, školní parlament

konec října

Uspořádat tradiční sbírku pro místní psí útulek

posunuto

 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době jarních prázdnin

  Vážení rodiče,

  v době jarních prázdnin, od 1. do 5.3.2021, bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

  S pozdravem

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

  Vážení rodiče, 

  mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

  Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

  Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 15.2.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  režim výuky od 15.2.2021 zůstává zachován jako doposud. MŠMT dnes zveřejnilo informaci, že ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle platného opatření PES, které v současné době zůstává v 5. stupni.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava