První oficiální schůze EKOtýmu

Datum: 18.9.2020       

Vedoucí schůzky: p. uč. Bonková, M. Andělová

Přítomni: Krasulová A., Hradil O., Koběluš V., Mojžíšková D., M. Perutka, Krasulová E., Vaňková T., Pavelková M., Andělová M.

Nepřítomni: J. Poláček

CO SE ŘEŠILO:

 • Seznámení s programem Ekoškoly
 • Noví členové – J. Poláček, D. Mojžíšková, T. Vaňková, M. Pavelková
 • Rozdělení funkcí:
 • Školní ekosoutěž – E. Krasulová, A. Krasulová
 • Spolupráce se žáky – E. Krasulová, M. Andělová
 • PC specialista –V. Koběluš, M. Andělová       
 • Zapisovatel – E. Krasulová
 • Nástěnkáři, péče o ekokoutek – A. Krasulová
 • Ekohlídači, rychlé spojky – V. Koběluš, O. Hradil, M. Perutka
 • Fotografové – V. Koběluš, D. Mojžíšková, T. Vaňková
 • Sledování spotřeby el. energie – T. Vaňková, M. Pavelková
 • Komisařka odpadu – paní uklízečka Pinkavová
 • Ferda Mravenec (práce všeho druhu) - pan školník J. Javornický

 

 • co nás čeká v letoš. šk. roce, Plán činností na š. rok 2020/2021
 • Kampaň obyčejného hrdinství - seznámení
 • kontrola cedulek – třídy, chodby, koše – třídění + popisky
 • kontrola rozcestníku u hlavního vchodu – potřeba obnovit
 • Co nás brzy čeká – sbírka pro psí útulek k Mezinárodnímu dni zvířat
 • Postřehy – nové koše na tříděný odpad do 1. třídy

ÚKOLY:

Kdo

Do kdy

Jaký

Splněno

6. třída - PČ

9. 10. 2020

Doplnit chybějící Ekocedulky

ano

M. Andělová

25. 9. 2020

Sepsat členy Ekotýmu + funkce na ekonás.

ano

E. Krasulová, A. Krasulová

2. 10. 2020

Vymyslet 1. kolo ekosoutěže

ano

6. třída - PČ

22. 9. 2020

Obnovit rozcestník u hlavního vchodu

ano

M. Bonková

30. 9. 2020

Zakoupit plastové nádoby na tříděný odpad do 1. tř.

ano

M. Bonková

konec října

Objednat kontejner na sběr papíru

posunuto

Ekotým, školní parlament

konec října

Uspořádat tradiční sbírku pro místní psí útulek

posunuto

 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, milí žáci,
   
  na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení a 1. fázi rozvolnění  (ZDE)škola upravuje organizaci vzdělávání od 12.4.2021.   

  Podrobnější informace na "číst více"  
   
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Prodloužení doby přerušení provozu ZŠ
  Vážení rodiče, milí žáci,
  rozhodnutím vlády o prodloužení doby účinnosti krizového opatření kvůli nepříznívé epidemiologické situaci zůstává nadále provoz školy přerušen. Organizace distančního vzdělávání zůstává zachována jako doposud.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

   

 • Náhled bez obrázku
  Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

  Vážení rodiče, 

  rozhodnutím MŠMT se kvůli COVIDU-19 jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května 2021 a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května 2021. Náhradní termíny pro jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání - 2. a 3. června 2021.

  Martina Kantorová, VP

Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava