Mgr. et Mgr. Veronika Fajkusová

 • konzultační hodiny : po předchozí domluvě

  K dispozici pro rodiče žáků po předchozí domluvě

 • e-mail: veronika.fajkusova@skolasedliste.cz
 • telefon: 774 140 916
 • Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

  Zahrnuje komplexní služby: poradenství, konzultace, diagnostiku, metodické a informační aktivity.

  Spravuje školní Schránku důvěry: schranka.duvery@skolasedliste.cz​​​​​​​​​

Nabídka služeb školního psychologa

 • Spolupracuje s učiteli a týmem ŠPP při vyhledávání a následné péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané.
 • Spolupracuje s třídním učitelem při aktivitách třídy.
 • Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledánapř.: při výukových, vztahových či osobních problémech.
 • Poskytuje poradenskou konzultaci zákonným zástupcům, kteří o ni projeví zájemnapř.: při výchovných a vzdělávacích problémech žáka.
 • Poskytne krizovou intervenci dítěti v psychicky mimořádně náročné situaci. O vzniku této situace a poskytnutí intervence následně informuje zákonné zástupce dítěte.

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava