Mgr. Petra Matušková

  • telefon: 736 741 041
  • e-mail: petra.matuskova@skolasedliste.cz
  • konzultační hodiny: pondělí 9:00-10:30, případně po domluvě

Mezi hlavní činnost většiny výchovných poradců patří řešení problémů spojených se školní docházkou a podílení se na řešení problémových situací ve škole.

  • Vedení  agendy a kontrola pedagogické dokumentace
  • Řešení výchovných problémů
  • Zaštiťuje ŠPP – Školní poradenské pracoviště.
  • Zajišťuje pravidelné schůzky ŠPP

Kam se obrátit

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.

Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.

Krizová linka IPPP ČR

Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i dalších krizových situací (týrání, zneužívání, závislostní chování atd.) Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu  a další krizové situace řeší, mohou se na ni obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.

Linka funguje denně od 8hod. do 18hod.

Krizová telefonní linka pro učitele, žáky a jejich rodiče : 286 881 059, nebo mobil 774 089 059 


Středisko výchovné péče

adresa : 28.října 1639, 738 02 Frýdek-Místek
telefon: 558 647 276
otvírací doba: pondělí - pátek 8:00-15:30

Mohou pomoci řešit problémy:

  • s agresivním chováním, výkyvy nálad, neúctu k autoritám, nezvladatelnost, samotářskost dětí i to, pokud se dítě stane obětí šikany
  • s nevhodnou volbou kamarádů, závislosti na drogách, alkoholu, herních automatech,...
  • v komunikaci v rodině 

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava