Zájmová činnost

Domů

V novém školním roce nabízíme žákům zájmovou činnost v níže uvedených kroužcích, školních klubech a nepovinných předmětech. Kroužky budou zahájeny od 3.10.2022. Kluby a nepovinné předměty budou zahájeny již v průběhu září. Bližší informace předají třídní učitelé a vedoucí zájmových útvarů.

Platby za kroužky organizované školou jsou se splatností do 31.10.2022 na účet školy 101107456/0300. Do zprávy pro příjemce se vždy uvádí jméno a příjmení dítěte a variabilní symbol, který je v popisu u vybraného kroužku. Informace ohledně kroužků (platby apod.), které jsou při škole organizovány jinými subjekty, jsou na přihláškách vybraných kroužků (u třídních učitelů, nebo vedoucích).

Vyplněné přihlášky (v případě zájmu předají třídní učitelé) se odevzdávají třídním učitelům nejpozději do 27.9.2022. Přihlášky budeme přijímat také po uvedeném datu, ale vzhledem k možnému nízkému zájmu nemusí být všechny kroužky otevřeny.

Kluby

Klub deskových her 1.,3.,4. třída

Kluby probíhají od září do prosince 2022 ZDARMA v rámci projektu Šablony III. Bližší informace podají níže uvedení vedoucí klubů.
 • 1. třída
  • Mgr. Vendula Nováková
  • čtvrtky od 12:30 do 14:00
 • 3. třída
  • Mgr. Kristýna Čihánková
  • středy od 13:00 do 14:30
 • 4. třída
  • Mgr. Hana Hájková 
  • pondělky od 13:00 do 14:30
 

Čtenářský klub 2. třída

Klub probíhá od září do prosince 2022 ZDARMA v rámci projektu Šablony III. Bližší informace podá vedoucí klubu.

 • Cílová skupina: 2. třída
 • Vedoucí: Mgr. Lucie Jakobi
 • Termín: úterky od 12:30 do 14:00

Klub komunikace v anglickém jazyce 3. třída

Klub probíhá od září do prosince 2022 ZDARMA v rámci projektu Šablony III. Bližší informace podá vedoucí klubu.

 • Cílová skupina: 3. třída
 • Vedoucí: Mgr. Renáta Dorociaková
 • Termín: čtvrtky od 12:10 do 13:40

Klub informatiky 1.st.

Klub probíhá od září do prosince 2022 ZDARMA v rámci projektu Šablony III. Bližší informace podá vedoucí klubu.

 • Cílová skupina: 1.st.
 • Vedoucí: Mgr. Vendula Nováková
 • Termín: úterky od 13:00 do 14:30

Kroužky

Míčové a pohybové hry 2.-3. třída

 • Cílová skupina: 2. - 3. třída
 • Vedoucí: Mgr. David Hubeňák
 • Termín: Pá 13:00-14:00 liché týdny 1x za 14 dní
 • Cena kroužku: 500,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 31.10.2022 s variabilním symbolem: 2031 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Cílem je vytvořit u žáků pozitivní vztah ke sportu a nabídnout širší škálu sportovních aktivit. Žáci se seznámí se základními pohybovými dovednostmi a současně budou rozvíjeny kondiční schopnosti, pro dítě nejpřirozenějším způsobem, hrou!

Pohybové hry děti rozvíjí spontánním způsobem. Děti se učí novým dovednostem a ani si to vlastně neuvědomují. Pohybové hry rozvíjí silové, rychlostní, vytrvalostní i koordinační schopností ale také neméně zanedbatelné herní myšlení, základ všech kolektivních sportů. Děti se seznámí s několika typy míčů, naučí se s nimi manipulovat, chytat a házet. V organizovaných blocích si děti vyzkouší základy fotbalu, házené, basketbalu, volejbalu, ragby a úpolových sportů. To vše bude provázáno základní gymnastickou a atletickou průpravou.

 

Úpolové taškařice (Základy bojových sportů) 4.-5.třída

 • Cílová skupina: 4. - 5. třída
 • Vedoucí: Mgr. David Hubeňák
 • Termín: Pá 13:00-14:00 sudé týdny 1x za 14 dní
 • Cena kroužku: 500,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 31.10.2022 s variabilním symbolem: 2032 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Žáci se seznámí se základními technikami úderů, kopů a bloků vycházející z karate a stejně tak se základními technikami hodů a pádu vycházející z juda. Oba dva bojové styly, původem z Japonska, mohou ve své provázanosti tvořit velmi účinný sebeobranný systém a žáci si tak mimo jiné osvojí základy sebeobrany. Každá pohybová jednotka obsahuje také přiměřené množství úpolových her a gymnastických průpravných cvičení, jež rozvíjí zábavnou a přirozenou formou zejména silové schopnosti žáků. Každá pohybová jednotka je také provázána etiketou spojenou s cvičením bojových umění. Úpolové sporty a bojová umění by se mohly stát pro některé žáky zajímavou životní cestou.

 

Audiovizuální tvorba 6.-8. třída

 • Cílová skupina: 6. - 8. třída
 • Vedoucí: Mgr. BcA. Michal Bařina
 • Termín: St 13:45-14:45
 • Cena: 1000,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 31.10.2022 s variabilním symbolem: 2033 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Kroužek audiovizuální tvorby bude tento rok zaměřen na seznámení se s nejvýznamnějšími světovými režiséry a jejich nejznámějšími snímky. Budeme pokračovat na tvorbě dokumentů o lidech, kteří jsou spojeni s historií Sedlišť. Tyto dokumenty následně umístíme na webové stránky školy. Naučíme se pracovat se zvukem, videem a fotografiemi a jejich úpravou. Neopomeneme ani práci na školním časopisu „Chytrolín“. V druhé polovině školního roku se potom budeme především soustředit na tvorbu nástěnného kalendáře s vlastními fotkami. Podmínka účasti v kroužku je vlastní notebook.

Šití 7.-9. třída

 • Cílová skupina: 7. - 9. třída
 • Vedoucí: Mgr. Jana Hradilová
 • Termín: Čt 14:30-15:30
 • Cena: 1000,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 31.10.2022 s variabilním symbolem: 2034 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Minivolejbal 2.-6. třída

 • Cílová skupina: 2. - 6. třída
 • Vedoucí: trenér Školního sportovního klubu Beskydy, z.s. - „Beskyďáček“
 • Termín: Po 14.30 - 15.30 hod
 • Cena: 800,- Kč/školní rok. Nehradí se na účet školy. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem v případě zájmu rozdá vedoucí kroužku, nebo třídní učitelka.

Bližší informace podá paní Kateřina Dragošová, 734 323 741, dragosova@volleybeskydy.cz

Kroužek plný pohybu a zábavy určený pro děti od 2. do 6. třídy.  Trénink je zaměřen na zlepšení koordinačních schopností, sportování s balónem a samozřejmě se děti naučí základy minivolejbalu.

 

Orientační běh 3.-6. třída

 • Cílová skupina: 3. - 6. třída
 • Vyučující: Vlastimil Mutina, Mgr. Jana Řeháková (SK orientační běh Frýdek-Místek)
 • Termín: St 14:00-15:30
 • Cena: 800,- Kč/školní rok. Nehradí se na účet školy. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem rozdá v případě zájmu vedoucí kroužku, nebo třídní učitelka.

Bližší informace na tel. č. 725 686 762 (p. Mutina, předseda SK orientační běh Frýdek-Místek)

Orientační běh je moderním sportem v přírodě. Jde v něm o co nejrychlejší pohyb v terénu podle mapy po předem neznámé trati s jedinou povolenou pomůckou, a tou je busola či kompas. „Orienťák“ kromě pohybu přináší spoustu zábavy, lepší porozumění mapě a podporuje samostatnost dětí a schopnost se rozhodovat. Tempo si každý určuje sám, v lese bez diváků je tento sport ideální relaxací jak pro děti, tak pro dospělé.Kroužek bude v zimních měsících probíhat formou sportovních her ve školní tělocvičně, v jarních měsících se budeme pohybovat venku.

Šachový kroužek 1.-5. třída

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vyučující: Eva Nitrová, Antonín Surma (Beskydská šachová škola, z.s.)
 • Termín: Po 13:00-14:30
 • Cena: ZDARMA v rámci projektu OKAP II. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem v případě zájmu rozdá vedoucí kroužku, nebo třídní učitelka.

Bližší informace na tel. č. 728 855 086 (Antonín Surma, předseda Beskydské šachové školy, z.s.

Angličtina 1.-9. třída

 • Cílová skupina: 1. - 9. třída
 • Vyučující: Schäfer School
 • Termín bude upřesněn
 • Cena: 3.800,- Kč/školní rok. Nehradí se na účet školy. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem v případě zájmu rozdá vedoucí kroužku, nebo třídní učitelka.

Bližší informace na tel. č. 777 549 438 (Ing. Silvie Schäferová)

Nepovinné předměty

Zdravotní tělesná výchova 1.-5. třída

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. Martina Kantorová
 • Termín: St 7:00-7:45
 • Zdarma - součást ŠVP školy
Zdravotní tělesná výchova je  specifická forma TV určená pro zdravotně oslabené jedince (trvalé nebo dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu – mají určená omezení v TV).
Poskytuje možnost sportovního vyžití ve vztahu k schopnostem a zdravotnímu stavu žáků.

Náboženství 1.-9. třída

 • Cílová skupina: 1. - 9. třída
 • Vyučující:  Mgr. Agáta Bezděková
 • Termín: pá 1. sk. 12:55-13:40, 2. sk. 13:45-14:30
 • Zdarma - součást ŠVP školy

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Vánoční jarmark a rozsvěcení vánoční stromečku
  27. listopadu se od 15:30 do 19:00 bude v prostorách základní školy konat vánoční jarmark. K zakoupení budou dekorativní a užitkové předměty, které vyrobili naši žáci s vyučujícími a rodiči. K zahřátí bude k zakoupení také svařák od Spolku rodičů. V 16:30 se před obecním úřadem bude za doprovodného programu našich žáků rozsvěcovat vánoční stromeček.
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době podzimních prázdnin
  Vážení rodiče,
  v době podzimních prázdnin od 26. do 27.10.2022 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny. 28.10.2022 bude přerušen provoz celé školy z důvodu státního svátku. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené podzimní dny.
 • Vážení rodiče a ostatní,
  od listopadu nabízíme nově pro dospělé kurz keramiky (...i s dětmi!) a kurz informatiky. Bližší informace na "Číst více"

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava