Zájmová činnost

Domů

V novém školním roce nabízíme žákům zájmovou činnost v níže uvedených kroužcích, nepovinných předmětech, klubech a doučování. Kroužky budou zahájeny v říjnu. Nepovinné předměty, kluby a doučování jsou zahájeny již v průběhu září. Bližší informace předají vyučujcí a vedoucí zájmových útvarů.

Platby za kroužky organizované školou se hradí za 1. pololetí do 31.10.2023 a za 2. pololetí do 29.2.2024 na účet školy 101107456 / 0300. Do zprávy pro příjemce se vždy uvádí jméno a příjmení dítěte a variabilní symbol, který je v popisu u vybraného kroužku (Platby za  kroužky, které jsou při škole organizovány jinými subjekty se nehradí na účet školy).

Přihlášení do kroužků se provádí prostřednictvím zprávy v Bakalářích / komens třídním učitelům, nebo vedoucím kroužků do 29.9.2023. Přihlášky budeme přijímat také po uvedeném datu, ale vzhledem k možnému nízkému zájmu nemusí být všechny kroužky otevřeny.

Kluby a doučování

1. stupeň

 • Čtenářský klub, nebo Klub komunikace v anglickém jazyce (v rámci tříd mohou nabízet třídní učitelky)
 • Školní družina nabízí svým přihlášeným účastníkům kluby Kuchtík, Všeználek a Klubíčko

2. stupeň

 • Doučování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka (v rámci tříd dle potřeby a domluvy s vyučujcícím)
 • Doučování zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky (8.-9. ročník)

Kroužky

Keramika 1.-9. třída

Cílová skupina: 1. - 9. třída (maximální počet žáků ve skupině: 12)
Vyučující: Mgr. Markéta Pohlová Vlčková
Termín: úterý 13:45 - 15:15
Platba: 1000,-Kč / 2.pololetí, úhrada na účet 101107456/0300 do 29.2.2024 s variabilním symbolem: 1203 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
 
Anatoce:
- seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování aj. - glazury, šlemy

Audiovizuální tvorba 5.-7. třída

 • Cílová skupina: 5. - 7. třída
 • Vedoucí: Mgr. BcA. Michal Bařina
 • Termín: Čt 13:45-14:30
 • Cena: Cena kroužku: 500,- Kč/pololetí, úhrada na účet 101107456/0300 za 1. pololetí do 31.10.2023 a za 2. pololetí do 29.2.2024 s variabilním symbolem: 3203 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Minivolejbal (Beskyďáček) 1.-5. ročník

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vedoucí: Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
 • Termín: Pá 13:00-14:00
 • Cena kroužku: 500,- Kč/pololetí - úhrada dle pokynů klubu Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
 • Online odkaz pro přihlášení:  Klubový informační systém Volley Beskydy | Green Volley
Beskyďáček je kroužek všestranných pohybových aktivit se zaměřením na míčové sporty – především pak na volejbal. Kroužek můžete také znát jako Beskydáček – barevný mini volejbal a to proto, že jednotlivé věkové kategorie od 1. - 5. třídy jsou barevně rozlišeny svými tričky. Děti v kroužku hlavě sportují a učí se prvky volejbalu dle své věkové kategorie od házení přes síť u našich nejmladších až po uder prsty a další volejbalové dovednosti u starších kategorii.

Nepovinné předměty

Náboženství 1.-9. třída

 • Cílová skupina: 1. - 9. třída
 • Vyučující:  Mgr. Agáta Bezděková
 • Termín: pá 1. sk. 12:55-13:40, 2. sk. 13:45-14:30
 • Zdarma - součást ŠVP školy

Zdravotní tělesná výchova 1.-5. třída

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. Martina Kantorová
 • Termín: Po 7:00-7:45
 • Zdarma - součást ŠVP školy
Zdravotní tělesná výchova je  specifická forma TV určená pro zdravotně oslabené jedince (trvalé nebo dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu – mají určená omezení v TV).
Poskytuje možnost sportovního vyžití ve vztahu k schopnostem a zdravotnímu stavu žáků.

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne 9.4.2024 od 15:00 do 17:00. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Velikonoční prázdniny - přerušení provozu
  Vážení rodiče, v době velikonočních prázdnin od 28.3.2024 do 1.4.2024 bude přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené velikonoční svátky.
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  věnujte prosím pozornost informacím k organizačním změnám výuky a stravování v souvislosti s rekonstrukcí školy, která bude zahájena 1.3.2024. Projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav „staré“ budovy základní školy, jejichž obsahem je vybudování 2 nových multimediálních učeben v půdních prostorách školy, přístavba a rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Součástí realizace je také bezbariérové řešení celé budovy. Celý projekt je financován Evropskou unií za spoluúčasti obce Sedliště. 
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava