Zájmová činnost

Domů

V novém školním roce budeme pro Vaše děti organizovat zájmovou činnost v níže uvedených kroužcích, školních klubech a nepovinných předmětech. V případě zájmu vyplňte jméno a příjmení Vašeho dítěte společně s názvem kroužku. Kroužky budou zahájeny od 1.10.2021. Kluby a nepovinné předměty budou zahájeny již v průběhu září. Bližší informace Vám předají třídní učitelé a vedoucí zájmových útvarů.

Platby za kroužky organizované školou zasílejte do 15. 10. 2021 na účet školy 101107456/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte vždy jméno a příjmení dítěte + variabilní symbol, který najdete v popisu u vybraného kroužku. Informace ohledně kroužků (platby apod.), které jsou při škole organizovány jinými subjekty, najdete na přihlášce vybraných kroužků (u třídních učitelů).

Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte třídní učitelce nejpozději do 21. 9. 2021.

Kluby

Čtenářský klub

 • Cílová skupina: 2. třída
 • Vyučující: Mgr. Kristýna Čihánková
 • Termín: St 12:30-14:00
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony III

Klub komunikace v cizím jazyce (Aj)

 • Cílová skupina: 4. třída
 • Vyučující: Mgr. Renáta Dorociaková
 • Termín: St 13:00-14:30
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony III

Kroužky

Míčové a pohybové hry

 • Cílová skupina: 2. - 3. třída
 • Vyučující: Mgr.David Hubeňák
 • Termín: Út 13:45-14:30
 • Cena kroužku: 800,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 15.10.2021 s variabilním symbolem: 2031 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Cílem je vytvořit u žáků pozitivní vztah ke sportu a nabídnout širší škálu sportovních aktivit. Žáci se seznámí se základními pohybovými dovednostmi a současně budou rozvíjeny kondiční schopnosti, pro dítě nejpřirozenějším způsobem, hrou!

Pohybové hry děti rozvíjí spontánním způsobem. Děti se učí novým dovednostem a ani si to vlastně neuvědomují. Pohybové hry rozvíjí silové, rychlostní, vytrvalostní i koordinační schopností ale také neméně zanedbatelné herní myšlení, základ všech kolektivních sportů. Děti se seznámí s několika typy míčů, naučí se s nimi manipulovat, chytat a házet. V organizovaných blocích si děti vyzkouší základy fotbalu, házené, basketbalu, volejbalu, ragby a úpolových sportů. To vše bude provázáno základní gymnastickou a atletickou průpravou.

 

Úpolové taškařice (Základy bojových sportů)

 • Cílová skupina: 4. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. David Hubeňák
 • Termín: Čt 14:00-14:45 (lichý týden – 1x 14 dní)
 • Cena: 400,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 15.10.2021 s variabilním symbolem: 2032 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Žáci se seznámí se základními technikami úderů, kopů a bloků vycházející z karate a stejně tak se základními technikami hodů a pádu vycházející z juda. Oba dva bojové styly, původem z Japonska, mohou ve své provázanosti tvořit velmi účinný sebeobranný systém a žáci si tak mimo jiné osvojí základy sebeobrany. Každá pohybová jednotka obsahuje také přiměřené množství úpolových her a gymnastických průpravných cvičení, jež rozvíjí zábavnou a přirozenou formou zejména silové schopnosti žáků. Každá pohybová jednotka je také provázána etiketou spojenou s cvičením bojových umění. Úpolové sporty a bojová umění by se mohly stát pro některé žáky zajímavou životní cestou.

 

Audiovizuální tvorba

 • Cílová skupina: 6. - 9. třída
 • Vyučující: Mgr. BcA. Michal Bařina
 • Termín: Út 12:55-13:40
 • Cena: 800,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 15.10.2021 s variabilním symbolem: 2034 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Kroužek audiovizuální tvorby bude tento rok zaměřen na seznámení se s nejvýznamnějšími světovými režiséry a jejich nejznámějšími snímky. Budeme pokračovat na tvorbě dokumentů o lidech, kteří jsou spojeni s historií Sedlišť. Tyto dokumenty následně umístíme na webové stránky školy. Naučíme se pracovat se zvukem, videem a fotografiemi a jejich úpravou. Neopomeneme ani práci na školním časopisu „Chytrolín“. V druhé polovině školního roku se potom budeme především soustředit na tvorbu nástěnného kalendáře s vlastními fotkami. Podmínka účasti v kroužku je vlastní notebook.

Florbal hravě!

 • Cílová skupina: 4. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. Martina Kantorová
 • Termín: Čt 13:45-14:30 (sudý týden – 1x 14 dní)
 • Cena: 400,- Kč/školní rok, úhrada na účet školy do 15.10.2021 s variabilním symbolem: 2033 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Pohybové aktivity budou organizovány zejména formou průpravných pohybových her a cvičení (prevence proti zranění, praktická cvičení pro rychlé zvládnutí techniky, základní pravidla a návyky hry, vzájemná utkání, účast v soutěžích ).

 

Minivolejbal

 • Cílová skupina: 2. - 6. třída
 • Vyučující: Jan Pajdla (Školní sportovní klub Beskydy, z.s. - „Beskyďáček“)
 • Termín: Po 14.30 - 15.30 hod
 • Cena: 800,- Kč/školní rok. Nehradí se na účet školy. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem rozdá vedoucí kroužku.

Bližší informace na tel. č. 731 501 020 (Ing. Šárka Nosálková)

Kroužek plný pohybu a zábavy určený pro děti od 2. do 6. třídy.  Trénink je zaměřen na zlepšení koordinačních schopností, sportování s balónem a samozřejmě se děti naučí základy minivolejbalu.

 

Orientační běh

 • Cílová skupina: 3. - 6. třída
 • Vyučující: Vlastimil Mutina, Mgr. Jana Řeháková (SK orientační běh Frýdek-Místek)
 • Termín: St 14:00-15:30
 • Cena: 800,- Kč/školní rok. Nehradí se na účet školy. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem rozdá vedoucí kroužku

Bližší informace na tel. č. 725 686 762 (p. Mutina, předseda SK orientační běh Frýdek-Místek)

Orientační běh je moderním sportem v přírodě. Jde v něm o co nejrychlejší pohyb v terénu podle mapy po předem neznámé trati s jedinou povolenou pomůckou, a tou je busola či kompas. „Orienťák“ kromě pohybu přináší spoustu zábavy, lepší porozumění mapě a podporuje samostatnost dětí a schopnost se rozhodovat. Tempo si každý určuje sám, v lese bez diváků je tento sport ideální relaxací jak pro děti, tak pro dospělé.Kroužek bude v zimních měsících probíhat formou sportovních her ve školní tělocvičně, v jarních měsících se budeme pohybovat venku.

Včelařský kroužek

 • Cílová skupina: 3. - 8. třída
 • Vyučující: Mgr. Jiří Filipec (základní organizace českého svazu včelařů Sedliště)
 • Termín: Čt 14:00-15:30
 • Cena: ZDARMA v rámci záštity základní organizace českého svazu včelařů Sedliště. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem rozdá vedoucí kroužku.

Bližší informace na tel. č. 605 708 936 (p. Haleš, předseda základní organizace českého svazu včelařů Sedliště)

Šachový kroužek

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vyučující: Eva Nitrová, Antonín Surma (Beskydská šachová škola, z.s.)
 • Termín: Po 13:00-14:30
 • Cena: ZDARMA v rámci projektu OKAP II. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem rozdá vedoucí kroužku.

Bližší informace na tel. č. 728 855 086 (Antonín Surma, předseda Beskydské šachové školy, z.s.

Angličtina

 • Cílová skupina: 1. - 9. třída
 • Vyučující: Schäfer School
 • Termín: Po 14:30-15:15
 • Cena: 3.600,- Kč / školní rok. Nehradí se na účet školy. Pro přihlášení do kroužku se bude vyplňovat zvláštní přihláška, kterou dětem rozdá vedoucí kroužku.

Bližší informace na tel. č. 777 549 438 (Ing. Silvie Schäferová)

Nepovinné předměty

Zdravotní tělesná výchova

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. Martina Kantorová
 • Termín: Út 7:00-7:45
 • Cena: Zdarma

Zdravotní tělesná výchova je  specifická forma TV určená pro zdravotně oslabené jedince ( trvalé nebo dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu – mají určená omezení v TV ).

Poskytuje možnost sportovního vyžití ve vztahu k schopnostem a zdravotnímu stavu žáků.

Náboženství

 • Cílová skupina: 1. - 9. třída
 • Vyučující:  Mgr. Agáta Bezděková
 • Termín: 1. + 2. tř.  pá 12:25-13:40, 3. až 6. třída pá 13:45-14:30

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava