Zájmová činnost

Domů

V novém školním roce nabízíme žákům zájmovou činnost v níže uvedených kroužcích, nepovinných předmětech, klubech a doučování. Kroužky budou zahájeny v říjnu. Nepovinné předměty, kluby a doučování jsou zahájeny již v průběhu září. Bližší informace předají vyučujcí a vedoucí zájmových útvarů.

Platby za kroužky organizované školou se hradí za 1. pololetí do 31.10.2023 a za 2. pololetí do 29.2.2024 na účet školy 101107456 / 0300. Do zprávy pro příjemce se vždy uvádí jméno a příjmení dítěte a variabilní symbol, který je v popisu u vybraného kroužku (Platby za  kroužky, které jsou při škole organizovány jinými subjekty se nehradí na účet školy).

Přihlášení do kroužků se provádí prostřednictvím zprávy v Bakalářích / komens třídním učitelům, nebo vedoucím kroužků do 29.9.2023. Přihlášky budeme přijímat také po uvedeném datu, ale vzhledem k možnému nízkému zájmu nemusí být všechny kroužky otevřeny.

Kluby a doučování

1. stupeň

 • Čtenářský klub, nebo Klub komunikace v anglickém jazyce (v rámci tříd mohou nabízet třídní učitelky)
 • Školní družina nabízí svým přihlášeným účastníkům kluby Kuchtík, Všeználek a Klubíčko

2. stupeň

 • Doučování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka (v rámci tříd dle potřeby a domluvy s vyučujcícím)
 • Doučování zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky (8.-9. ročník)

Kroužky

Keramika 1.-9. třída

Cílová skupina: 1. - 9. třída (maximální počet žáků ve skupině: 12)
Vyučující: Mgr. Markéta Pohlová Vlčková
Termín: úterý 13:45 - 15:15
Platba: 1000,-Kč / 2.pololetí, úhrada na účet 101107456/0300 do 29.2.2024 s variabilním symbolem: 1203 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
 
Anatoce:
- seznámení s keramickými technikami podle dovedností a věku - práce s různými druhy hlín, různé keramické techniky, plošné a prostorové práce - dekorování keramiky - vpichy, razítkování aj. - glazury, šlemy

Audiovizuální tvorba 5.-7. třída

 • Cílová skupina: 5. - 7. třída
 • Vedoucí: Mgr. BcA. Michal Bařina
 • Termín: Čt 13:45-14:30
 • Cena: Cena kroužku: 500,- Kč/pololetí, úhrada na účet 101107456/0300 za 1. pololetí do 31.10.2023 a za 2. pololetí do 29.2.2024 s variabilním symbolem: 3203 a zprávou pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Minivolejbal (Beskyďáček) 1.-5. ročník

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vedoucí: Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
 • Termín: Pá 13:00-14:00
 • Cena kroužku: 500,- Kč/pololetí - úhrada dle pokynů klubu Green Volley Frýdek-Místek, z.s.
 • Online odkaz pro přihlášení:  Klubový informační systém Volley Beskydy | Green Volley
Beskyďáček je kroužek všestranných pohybových aktivit se zaměřením na míčové sporty – především pak na volejbal. Kroužek můžete také znát jako Beskydáček – barevný mini volejbal a to proto, že jednotlivé věkové kategorie od 1. - 5. třídy jsou barevně rozlišeny svými tričky. Děti v kroužku hlavě sportují a učí se prvky volejbalu dle své věkové kategorie od házení přes síť u našich nejmladších až po uder prsty a další volejbalové dovednosti u starších kategorii.

Nepovinné předměty

Náboženství 1.-9. třída

 • Cílová skupina: 1. - 9. třída
 • Vyučující:  Mgr. Agáta Bezděková
 • Termín: pá 1. sk. 12:55-13:40, 2. sk. 13:45-14:30
 • Zdarma - součást ŠVP školy

Zdravotní tělesná výchova 1.-5. třída

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. Martina Kantorová
 • Termín: Po 7:00-7:45
 • Zdarma - součást ŠVP školy
Zdravotní tělesná výchova je  specifická forma TV určená pro zdravotně oslabené jedince (trvalé nebo dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu – mají určená omezení v TV).
Poskytuje možnost sportovního vyžití ve vztahu k schopnostem a zdravotnímu stavu žáků.

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - přerušení provozu
  Vážení rodiče, milí žáci,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  V době vánočních prázdnin od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny (vyučování a provoz školských zařízení začne 3. ledna 2024).
   
  Přejeme Vám příjemně strávené vánoční svátky a úspěšný nový rok 2024 naplněný zdravím.
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  dovolte, abych Vás informoval, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) vyhlásil v celém Česku na den 27.11.2023 výstražnou stávku ve školách. Důvody vnímáme jako vážné a ohrožující kvalitu budoucího vzdělávání. Přesto, ze vstřícnosti k rodičům a dětem, se většina zaměstnanců naší školy rozhodla práci nepřerušit a provoz školy tak bude zajištěn. Vývoj financování školství nám není lhostejný, a proto stávku podpoříme informováním veřejnosti, rodičů i dětí. Rád bych Vám důvody stávky okomentoval v kontextu naší školy (číst více).
  David Hubeňák, ředitel školy

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava