Český jazyk: Naše knihovnička

Během dubna žáci 2. stupně donesli do hodin českého jazyka fotografii své domácí knihovničky, seznámili nás s ní a prezentovali před třídou nejoblíbenější knihu. Nasbírali jsme množství inspirace, seznámili jsme se s mnoha novými autory. Nakonec, aby projekt nezůstal pouze v prostředí jedné třídy, byli vybráni zástupci, kteří své knihy prezentovali i před staršími či mladšími spolužáky. Žáci se prostřednictvím tohoto vrstevnického učení dozvěděli, co je právě in mezi jejich kamarády, a i pro nás učitele byly tyto náhledy do dětských knižních světů zajímavou zkušeností.

Mgr. et Mgr. Michal Bařina


Poslední změna: 01.05.2024 - 07:44 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava