Digitální kompetence v 1. třídě

Jednou týdně v hodině českého jazyka využíváme ke své práci iPady. Učíme se ovládat digitální technologii a využívat ji k rozvíjení znalostí, které jsme získali ve čtení a psaní. 

Na začátku školního roku jsme si stanovili cíle, kterých chceme dosáhnout. 

 Blíží se konec 1. pololetí a my jsme zvládli splnit téměř polovinu vytýčených cílů. 

Umíme si vyhledat a pracovat s aplikací Primary Writer, kde se učíme orientovat a psát na mobilní klávesnici. Používáme ji k opisu či přepisu slabik a slov a také k autodiktátu.  Dokážeme si načíst QR kódy, pod kterými se nám skrývají úkoly, které souvisí s články ve Slabikáři či s procvičováním probraných písmen. Spojujeme, označujeme správné možnosti, dokončujeme věty, procvičujeme si čtení s porozuměním. Zároveň se učíme samostatnosti a trpělivosti.  

Prvňáčci a p.uč. Hana Hájková 


Poslední změna: 31.01.2024 - 07:59 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava