Novinky

Domů

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. (§36 odst. 3 školského zákona) 

Jedná se o děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. 

Termín a místo zápisu: 9.4.2024 v základní škole (Sedliště 203, 73936 Sedliště)

Kritéria pro přijímání žáků: 

1. Místo trvalého pobytu dítěte - přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště (dále „spádový obvod“) 

2. Dítě po odkladu školní docházky - přednostně budou přijímány děti po odkladu školní docházky. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí ze spádového obvodu. 

3. Sourozenec – přednostně budou přijímány děti, které mají ve škole vzdělávajícího se sourozence. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí z nespádového obvodu. 


Počet žáků, který je možné přijmout: 24 


Formální část zápisu - Postup: 

1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku online na odkaze  ZDEPři vyplňování online přihlášky si vyberete čas příchodu k zápisu.

2. Po odeslání formuláře obdrží zákonný zástupce na svou uvedenou emailovou adresu potvrzení s odkazem na vyplněný formulář  "žádost o přijetí", nebo "žádost o odklad povinné školní docházky

3. Žádost (podepsanou), včetně příloh (kopie rodného listu dítěte a v případě žádosti o odklad povinné školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře, nebo klinického psychologa), doručí zákonný zástupce do 9.4.2024 na adresu školy Sedliště 203, 739 36 Sedliště, nebo e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz, nebo datovou schránkou na 59xnr6t.


Informace o možnosti odkladu školní docházky dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon, dále "ŠZ") 

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4 ŠZ, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


Motivační část zápisu: 

Setkání dětí, zákonných zástupců a pedagogů proběhne v základní škole 9.4.2024 od 15:00 do 17:00. Prosíme o dodržení zvoleného času příchodu v online přihlášce, abychom předešli prostojům. 


Děkujeme za důvěru projevenou výběrem naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte. 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. 

Na brzké setkání se těší
Mgr. David Hubeňák - ředitel školy a kolektiv pedagogů 


Poslední změna: 09.04.2024 - 00:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava