Den Země

22. duben je každoročně na celém světě slaven jako Den Země. I my jsme se k tomuto mezinárodnímu svátku připojili. V pátek 22. dubna si školní ekotým připravil pro žáky 1. stupně program s názvem „Země v ohrožení“. Ekotýmáci své mladší spolužáky na čtyřech stanovištích seznámili s některými problémy, které trápí planetu Zemi. Děti se poučily o tom, jak málo je na Zemi pitné vody. Symbolicky se snažily nanosit co největší množství vody do připravených nádob. Dále se dozvěděly zajímavosti o odpadech a jak je správně třídit. Na dalších stanovištích si povídaly o chráněných rostlinách a ohrožených druzích zvířat. Na závěr děti čekalo zadání správných barevných klíčů do připravených tabletů a zjištění, zda se jim podařilo Zemi zachránit. A protože děti byly moc šikovné, tak to nakonec zvládly úplně všechny. Věříme, že si všichni uvědomili, jak je naše Země křehká a je potřeba se k ní chovat ohleduplně.

za školní ekotým Markéta Bonková


Poslední změna: 28.04.2022 - 11:58 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava