Digitální kompetence ve 3.třídě

Tento školní rok jsme ve třetí třídě začali rozvíjet digitální kompetence.
Pro děti je tak výuka zpestřena o používání digitálních technologií na iPadech v hlavních předmětech výuky.
 
Ve třídě děti mají sebehodnotící tabulku, kde si samy zapisují, jak zvládly dané úkoly.
Prvním letošním digi úkolem byla práce v programu Primary Writer. Děti se tak učily pracovat s klávesnicí, jak napsat velká, malá písmena, háčky, čárky. Dále pokračovaly v přepisu slov (vyjmenovaná slova), doplňování slov do textu, přepis vět. Své práce si také umí uložit pomocí printscreenu a pak si je najít ve fotkách, popřípadě svou práci z fotek také odstranit.
 
Druhým digi úkolem je práce v programu PicCollage. Zde se děti velice rychle naučily vytvářet jednoduché grafické návrhy. Vznikly tak skvělé plakátky v prvouce, týkající se neživé přírody. Zde si tak děti vyzkoušely vyhledávání daných obrázků v prohlížeči a zvládly již také vytvořit popisky k těmto obrázkům.
 
Třeťáci, p.uč. Lucie Jakobi, p.as. Lucie Kabuďová

Poslední změna: 31.01.2024 - 08:11 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava