Hasiči SDH Sedliště dětem

Nejdříve nám pan Libor Kulhánek předvedl ochranný nehořlavý a protichemický oblek. Ukázal nám také použití dýchací masky společně s kyslíkovou lahví. Potom jsme měli možnost nahlédnout do celé výbavy vozu. Velitel hasičů Jakub Kulhánek nám vysvětlil, k jakému účelu slouží třeba proudnice, generátor elektřiny nebo k čemu hasič potřebuje motorovou pilu. Děti si měly možnost nářadí vyzkoušet a uznaly, že práce hasičů musí být pěkně náročná.

 Za pomoci dalších členů týmu, Petra Řehy a Dana Miška, si děti mohly prolézt interiér auta. Nakonec přišlo na řadu i skutečné cvičné hašení požáru vodou z nádrže. Každé z dětí si podrželo hadici a na závěr nám pan Kulhánek zkusil udělat vodotrysk i duhu.

Rozloučení za zvuků sirény stejně jako celé setkání bylo skutečně velkolepé.

Všem členům SDH Sedliště děkujeme za jejich čas a úsilí.

 Za kolektiv MŠ Sedliště Mgr. Zuzana Slepáková


Poslední změna: 19.06.2023 - 13:07 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava