I květen máme bohatý

I předposlední měsíc školního roku jsme měli spoustu práce. V českém jazyce jsme se učili slovní druhy a zpočátku jsme se s nimi dost potrápili. Procvičovali jsme je jak na tabletech tříděním a přiřazováním, tak při skupinových pracích s kartičkami a větami. V ostatních předmětech jsme si upevňovali učivo v různých běhačkách, křížovkách a přesmyčkách.  
Protože se v květnu slaví svátek matek, zaměřili jsme se v pracovních činnostech na tvorbu přání a dárků pro tu svou nejmilejší maminku, dokonce jsme zvládli i jednoduché šití srdíčka. V hudební výchově jsme pilně trénovali, čekal nás totiž Jarní koncert pro všechny žáky naší školy a v červnu ještě chystáme besídku pro rodiče. 
Na konci měsíce probíhal ve škole Den naruby. Deváťáci si vyměnili role s učiteli a celý jeden den si vyzkoušeli, co tato práce obnáší.  V naší třídě učili Ondřej Nierla, Václav Foťko a Marie Tomisová a docela se s tím i dobře „popasovali“. Zvládli s dětmi procvičit psaní velkých písmen v českém jazyce, v matematice opakovali sčítání a odčítání do 100 a počítání se závorkami, v angličtině jim děti popisovaly své oblečení, zopakovali spolu veškerou slovní zásobu při hrách a ještě začali kousek nové lekce. V prvouce nás čekalo téma Česká republika a vše završilo čtení a psaní. Musíme uznat, že letošní Den naruby proběhl mnohem lépe než ten minulý. 
 
Druháci, p.učitelka R.Dorociaková a p.asistentka P.Pavlíková 

Poslední změna: 31.05.2024 - 09:16 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava