Mluvnice nás baví

V 1.třídě jsme se naučili číst a psát a letos se začínáme seznamovat s různými mluvnickými pravidly. Už víme, že naše čeština vůbec není lehká a často nás potrápí nějakou záludností a chytákem. Přesto jsme se tomu postavili čelem a snažíme se těchto pravidel nebát a umět je používat i v praxi. 

Naučili jsme se řadit slova podle abecedy, dokážeme přiřadit správně k sobě slova protikladná, souznačná i nadřazená a podřazená. Pochopili jsme, co to jsou slova mnohoznačná i citově zabarvená. Třídili jsme věty podle jejich druhu a rozlišovali samohlásky na krátké a dlouhé. S tím souvisí i správné psaní ú a ů ve slovech. K tomu všemu nám pomohly nejen různá cvičení v učebnicích, ale i pracovní listy a úkoly v aplikacích na iPadech. 

Nezapomínali jsme ale ani na čtení s porozuměním a řešili jsme rébusy a hádanky, ve kterých jsme postupným čtením textu plnili nějaké úkoly nebo dokreslovali a vyhledávali obrázky podle porozumění obsahu textu. 

Druháci, p.uč. R.Dorociaková, p.asist. P.Pavlíková 


Poslední změna: 20.12.2023 - 08:12 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava