Náš pestrý duben

Tento měsíc byl velmi různorodý, stejně jako počasí venku. Začal téměř letně, a proto jsme si vyzkoušeli čtenářské lekce v parku. Pak se opět ochladilo a my se vrátili se čtením zpátky do třídy. Přesto probíhalo jinak. S paní učitelkou Vendulou Novákovou jsme si vyzkoušeli nové metody RWCT při skupinové práci s textem o čápovi bílém. Děti pracovaly v různých skupinách na čtení s porozuměním a své zjištěné informace pak sdělovaly v domovských skupinkách ostatním. I v dalších hodinách jsme pracovali na zlepšování porozumění čteným textům. 
V českém jazyce jsme se zaměřili na psaní slabik s Ě ve slovech, luštili jsme různé přesmyčky, osmisměrky a kvízy. 
V matematice jsme pokračovali s násobením a dělením a procvičování jsme propojili i s Dnem Země v zábavném běhacím luštění. 
Výraznou akcí byla škola v přírodě na Bílé a po návratu jsme pokračovali v tématu Dne Země a v čarodějnickém opakování v českém jazyce a čtení. 
 
p.uč.R.Dorociaková a V.Nováková, p.asistentka a druháci 

Poslední změna: 29.04.2024 - 12:50 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava