Návštěva Frýdeckého zámku: Cesta do Doby Fridricha Habsburského

Ve středu 3.4.2024 se naše třída vydala na fascinující výlet do Frýdeckého zámku, který se nám otevřel jako brána do minulosti před první světovou válkou. Doprovázela nás naše třídní učitelka spolu s paní asistentkou.

Hlavní průvodce naší návštěvy byl zámecký správce pan Evžen Helm. Ochotně nás zavedl do doby, kdy zde vládl Fridrich Habsburský a provedl nás zákoutími zámku a vyprávěl o životě u dvora před více než sto lety. Pan Helm nám živě přiblížil, jak vypadala zámecká rezidence za Habsburků, jakým způsobem probíhaly modernizace zámku a jak se zámek změnil v průběhu času.

Návštěva byla oživena nejen historií a architekturou, ale také historkami o samotném arcivévodovi a jeho slavném císařském rodu. Stali jsme se svědky výjimečných příběhů, které nám poskytly nezapomenutelný pohled do života aristokracie před desetiletími.

Pro naši třídu to byla nejen poučná zkušenost, ale také vzrušující dobrodružství do minulosti, které nám otevřelo oči k dávným časům a událostem. Děkujeme panu Helmovi za tuto nezapomenutelnou cestu časem a historií.

Mgr. Pavla Kozáková


Poslední změna: 17.04.2024 - 08:18 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava