Návštěva zámku v Paskově

V úterý 8. září se 7. třída společně s paní učitelkou Vladislavou Hurajovou, Dagmar Raabovou a s paní asistentkou Kateřinou Mikušovou vydala na historicko - přírodovědnou exkurzi do zámku v Paskově.
Zámkem i přilehlým parkem nás provázel paskovský starosta pan Petr Baďura, který o historii i současnosti zámku hovořil velice zasvěceně a my jsme obdivovali jeho hluboké znalosti.
Mimo jiné jsme se dověděli, že první zmínka o Paskově pochází z r. 1267. Na daném místě nejprve vznikla tvrz. Během třicetileté války byla tvrz i městečko vypleněny. Raně barokní zámek, který byl postupně přestavován až do dnešní podoby, byl postaven za Václava Bruntálského z Vrbna. Ani tento zámek nebyl ušetřen požáru. K zámku náležela oranžérie, skleníky, okrasná, ovocná i zelinářská zahrada a jiné. Posledním stavebním počinem bylo zbudováni kaple v r. 1914, která přiléhá k zámku. Posledními šlechtickými majiteli zámku byli Stolbergové, kterým byl v r. 1945 podle Benešových dekretů zámek zkonfiskován. 
Poté byl zámek adaptován na léčebnu onkologicky nemocných pacientů. Po změně politické situace v r. 1989 byl provoz léčebny ukončen a po několikaletém vyjednávání se podařilo zakoupit zámek městu Paskovu, které zámek postupně rekonstruuje.
V zámku se pořádají výstavy, je zde muzeum zasvěceno jeho historii a jednomu z prvních entomologu v rámci habsburské monarchie, který žil v Paskově.
Pan starosta nás provedl celým zámkem, a dokonce jsme mohli zhlédnout i místnosti, které teprve procházejí stavebními úpravami.
Procházka rozlehlým parkem byla příjemná a měli jsme možnost poznat i různé druhy stromů, které již něco pamatují.
Exkurze do blízké historické památky byla velice zajímavá. Veliké poděkování náleží také Spolku rodičů, který nám celou akci financoval jako opožděný dárek ke Dni dětí.

                                                                                                                                                                                           žáci 7. třídy


Poslední změna: 05.10.2020 - 19:13 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava