Předměty speciálně pedagogické péče

Na škole v rámci školského poradenského zařízení působí speciální pedagog, který zajišťuje péči a pracuje s dětmi, kterým byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby. 

Při výuce se zaměřujeme na zlepšení dovednosti čtení, psaní, řeč, rozvoj sluchového vnímání, prostorová orientace. V poslední době se intervence speciálního pedagoga rozšířila i na práci s emocemi, jejich porozumění, pochopení. Na práci s neúspěchem, práce s velkými nároky, které na sebe děti mají. 

Žáci jsou rozděleni do skupin, většinou podle ročníků s max. počtem žáků 4.

V hodinách PSPP využíváme různé didaktické hry, speciální pomůcky na rozvoj jednotlivých oblastí, pracovní listy a


Poslední změna: 09.06.2023 - 21:08 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava