Přírodopisný seminář: Výroba budek

Až se léto zeptá, co jsme dělali v zimě. Mohou deváťáci hrdě odpovědět: " Vyráběli jsme budky ."  

V přírodě dlouhodobě ubývá tzv. doupných stromů, tj. starých stromů s dutinami, které ptáci přirozené využívají ke hnízdění. Proto jsme se v rámci hodin přírodovědného semináře s vervou pustili do  kompletace sýkorníků a rehkovníků  Rozhodli jsme se tak přispět ke zlepšení hnízdních podmínek ptactva v okolí školy. 

Mgr. Vladislava Hurajová


Poslední změna: 16.07.2023 - 13:33 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava