Projekt "ČR - naše vlast"

ČR – NAŠE  VLAST

V 1.pololetí tohoto školního roku je ve 4.třídě náplní hodin vlastivědy učivo o ČR. S dětmi jsme se seznamovali s povrchem, vodstvem, městy, průmyslem a zemědělstvím naší vlasti. Procházeli jsme postupně jednotlivými kraji a vše si zkoušeli vyhledávat buď na mapě anebo na internetu. V prosinci jsme se pak rozdělili do 7 týmů a každý dostal ke zpracování 2 různé kraje se zadáním otázek a úkolů, které mohli díky tabletům zjistit na internetu. Svá zjištění společně zpracovali do výsledných prezentací a vystavili si je.

Mgr.Renáta Dorociaková


Poslední změna: 10.01.2022 - 11:43 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava