Projektový den 2. stupně věnovaný mediální gramotnosti

18. června 2021 se uskutečnil projektový den 2. stupně věnovaný mediální gramotnosti. Projekt vycházel z materiálu portálu JSNS.cz a jejich pořadu Mediální ring 2. Tento pětidílný pořad otevírá atraktivní formou pět důležitých témat mediálního vzdělávání – sociální sítě, zpravodajství, reklama a marketing, dezinformace a kyberbezpečí. Součástí každého dílu je úvod do tématu, anketa mezi žáky, analýzy vybraných kauz a vystoupení mediálního odborníka. Pořadem provází dvojice mladých herců, novinář Martin Veselovský a také populární youtuber Kovy. Jednotlivé díly pořadu byly vždy vyučujícími puštěny na začátku hodiny, aby se žáci seznámili s probíraným tématem. Během celého projektového dne žáci pracovali v pětičlenných skupinkách. Ty byly vytvořeny z žáků různých ročníků druhého stupně ZŠ. Ve skupinkách měli k dispozici tablet a výtvarný materiál. Po zhlédnutí úvodního videa s tématem hodiny měli v obálce připravený úkol, který zpracovávali na výstupní plakát. Na závěr se všichni žáci přesunuli do tělocvičny, kde pro ně byla připravena beseda na téma kritické myšlení, efektivita a digitální detox s Irenou Pláteníkovou, odbornicí na informační technologie.
Tímto způsobem naše škola hravou formou přiblížila žákům nebezpečí mediálního světa v době, kdy na sebe necháváme zbytečně proudit spoustu zpráv, informací i z televizní pseudozábavy, která je bezcenná. Myslím si, že je určitě prospěšné už od školních let dětem trochu více vysvětlovat hodnotu informace.

Mgr. BcA. Michal Bařina

Poslední změna: 20.06.2021 - 17:37 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava