Tři králové

V pátek 6.1. jsme si s dětmi připomněli svátek Tří králů. V českém jazyce jsme si ve dvojicích přečetli vyprávění o třech mudrcích, kteří se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar. Společně jsme vyhledali a vypracovali odpovědi na otázky. Dozvěděli jsme se nové informace, například to, že zkratka K + M + B neznamená počáteční písmena jmen králů, ale Christus mansionem benedicat: Kristus, požehnej tomuto domu. V pracovních činnostech jsme z novin a papíru vyráběli zimní výpravu třech králů.  

Třeťáci, p. učitelka Kristýna Čihánková, p. asistentka Simona Sivev 


Poslední změna: 14.07.2023 - 22:11 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava