Trochu jiné čtení

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli ve škole. Někteří si v létě četli pravidelně, jiným se moc nechtělo, zhoršili se a zapomněli spoustu písmenek. Proto jsme se v září zaměřili hlavně na zdokonalování čtenářských dovedností.

Abychom se zlepšili, četli jsme texty nejen v čítance, ale čekaly nás i zajímavé čtenářské úkoly, které rozvíjely čtení s porozuměním i logické uvažování. Nejvíce času nám zabralo pátrací čtení, kde jsme podle různých indicií hledali kamarády deseti příšerek. V jiných hodinách děti vybarvovaly obrázky s podzimní tematikou podle čteného textu.

Kromě běžné výuky polovina třídy navštěvuje Čtenářský klub, kde vždy po přečtení příběhu nejprve vybírají správné odpovědi na otázky k textu, pak luští křížovky a nakonec hrají hry na rozvoj slovní zásoby.

p.učitelka Renáta Dorociaková


Poslední změna: 29.09.2023 - 06:49 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava