Vlastivěda: Žáci 5. třídy tvořili prezentace o státech Evropy

V předmětu Vlastivěda v rámci projektu "Státy Evropy" žáci 5. třídy měli za úkol vytvořit ve dvojicích prezentace pomocí programu PowerPoint. Každá dvojice si vybrala jeden evropský stát, o kterém zpracovala základní informace a zajímavosti. Projekt měl nejen rozšířit jejich znalosti o Evropě, ale také je seznámit s používáním nového programu.

Pro většinu žáků to byla první zkušenost s PowerPointem. Navzdory počátečním obavám se žáci s úkolem popasovali velmi dobře a vytvořili zdařilé prezentace. Během několika hodin se žáci naučili základní funkce programu, jako je vkládání textů, obrázků, grafiky a animací. Jejich práce zahrnovaly informace o historii, geografii, kultuře a významných osobnostech daných států.

Po dokončení prezentací přišla na řadu jejich veřejná prezentace před třídou. Každá dvojice měla možnost představit svou práci spolužákům. Následovala diskuse, kde ostatní žáci hodnotili nejen obsah prezentací, ale také přednes svých spolužáků. Poukazovali na to, co se jim líbilo, co by se dalo zlepšit, a sdíleli, zda se dozvěděli něco nového.

Hodnocení bylo většinou velmi pozitivní. Žáci si pochvalovali grafické zpracování prezentací, výběr obrázků a způsob předávání informací. Někteří z nich se naučili nové věci o státech, které dříve neznali. Kritické připomínky se většinou týkaly drobných technických nedostatků a nervozity při mluvení před třídou, což je přirozené při první zkušenosti s veřejným vystupování.

Celkově byl projekt velmi úspěšný. Žáci si nejen prohloubili své znalosti o Evropě, ale také získali zkušenosti s tvorbou prezentací a veřejným vystupováním. Navíc se naučili základy práce s PowerPointem. Tento projekt jim poskytl cenné zkušenosti, které jistě využijí i v budoucnu.

Mgr. Pavla Kozáková
Poslední změna: 19.05.2024 - 17:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava