Novinky

Domů

Volby do školské rady

Právní postavení a kompetence školské rady jsou legislativně zakotveny především v § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Termín voleb:
 • 24.6. 2021 od 14:00 do 16:00
 • 25.6. 2021 od 7:00 do 8:00

Místo konání: Základní škola, adresa: Sedliště 203, 73936 Sedliště

Výzva k podání návrhů na kandidáty:
 • Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy budou přijímány v kanceláři školy v listinné podobě (viz formulář v příloze), nebo emailem na sekretariat@skolasedliste.cz do 4. 6. 2021. Seznam kandidátů bude do 11.6.2021 zveřejněn na webových stránkách školy a v Bakalářích.

Informace k průběhu voleb:
 • Volební akt probíhá tajným hlasováním.
 • Oprávněný volič, jeden ze zákonných zástupců nezletilého žáka školy, na hlasovacím lístku ve čtverečku před jménem kandidáta označí křížkem nejvýše takový počet kandidátů, kolik členů školské rady je v dané volební skupině voleno (tj. 2 kandidáti) a označený hlasovací lístek v zalepené obálce odevzdá osobně nebo prostřednictvím nezletilého dítěte, členům volební komise, kteří voliče zaevidují a následně obálku vhodí do volební urny.
 • Hlasovací lístky budou k dispozici:
  • v elektronické formě v Bakalářích
  • v tištěné formě rozdány žákům
  • v tištěné formě u volební komise

S pozdravem
Mgr. David HubeňákPoslední změna: 17.05.2021 - 14:05 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Ředitel školy zveřejňuje seznam kandidátu k volbám do školské rady, které se uskuteční v avizovaném termínu od 24.-25.6.2021. Seznam zobrazíte po kliknutí na "Číst více".

  Číst více
 • Vážení rodiče, milí žáci, 
  na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví škola upravuje organizaci vzdělávání od 24.5.2021.  
   
  Podrobnější informace na "číst více" 
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  z důvodu skončení funkčního období členů školské rady vyhlašuje ředitel školy, v souladu s § 167 odst. 4 školského zákona, volby do školské rady na nové tříleté funkční období.
   
  Podrobnější informace na "Číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava