Všeználek

V letošním školním roce jsme se scházeli v kroužku Všeználek. Zde jsme se dozvěděli různé zajímavosti o přírodě a zahráli jsme si společně hry, hádali a luštili kvízy. Děti zaujala například ochutnávka čajů, kde jsme zkoušeli různé druhy a přiřazovali k nim správné rostliny, hledali v atlasech a četli si jejich léčivé vlastnosti. Také jsme vyrazili uklidit okolí školy a zopakovali jsme si správné třídění odpadu. V chladném a deštivém počasí jsme si půjčili tablety, kde děti hledali zajímavosti. Děti spolu pěkně spolupracovaly a starší děti pomáhaly prvňáčkům hlavně s kvízy a prací na tebletech.

Poslední změna: 16.06.2024 - 15:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava