Výlet žáků 5. a 6. třídy do Rožnova pod Radhoštěm

Dne 11. června se žáci 5. a 6. třídy vydali na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde navštívili Valašské muzeum v přírodě. Tento unikátní skanzen, který se nachází v krásném prostředí Beskyd, nabízí návštěvníkům jedinečnou možnost nahlédnout do života a kultury našich předků. Celý areál muzea je pečlivě udržován a neustále se rozšiřuje o nové exponáty a stavby, které jsou sem přemisťovány z různých míst Valašska. Díky tomu si mohou návštěvníci udělat komplexní obrázek o životě a kultuře našich předků. 

Nejprve jsme navštívili Valašskou dědinu. Tato část skanzenu věrně zachycuje, jak se žilo v tradičních valašských chalupách. Děti měly možnost prohlédnout si starobylé domky, které byly přesunuty z původních míst a pečlivě zrekonstruovány, aby odrážely dobovou architekturu a způsob života. 

Následně jsme se přesunuli do Mlýnské doliny, kterou nás provázela průvodkyně. Tato část výletu byla obzvláště zajímavá, protože jsme zde mohli vidět ukázky tradičních řemesel a technologií. Průvodkyně nám představila práci kováře, což žáky velmi zaujalo. Měli jsme možnost prohlédnout si lisovnu, sledovat proces mletí mouky ve starém mlýně a také jsme viděli řezání dřeva na pile. Zajímavostí bylo, že všechna tato zařízení byla poháněna vodou.  

Po této zajímavé a poučné části jsme se vydali na prohlídku Dřevěného městečka. Tuto část skanzenu jsme procházeli volně ve skupinkách, což nám umožnilo detailněji si prohlédnout jednotlivé budovy a nasát atmosféru starobylého městečka. Mezi nejzajímavější patřily radnice, kostel a tradiční valašské obchůdky. Děti si také mohly zakoupit suvenýry, jako jsou vařečky, meče a řehtačky, které jim budou tento krásný výlet připomínat. 

Mgr. Pavla Kozáková


Poslední změna: 15.06.2024 - 20:09 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava