Přírodopis: Ryby-skupinová práce

Přírodopis v 7. třídě je z velké části zaměřen na studium obratlovců. V září se sedmáci seznámili s obratlovci obecně a dále pak s parybami. V říjnu na ně čekala skupina RYBY, kterým se věnovali několik hodin. Tentokrát žáci pracovali v týmech na zadaná rybí témata podle stanovených pravidel. Cílem bylo vytvořit prezentaci v PowerPointu a nakonec ji odprezentovat spolužákům. Všechny skupiny dostaly ke své práci notebook a tablet pro zjišťování informací. Jednotliví členové si museli práci pečlivě naplánovat, aby během tří hodin zvládli vytvořit prezentaci se všemi potřebnými informacemi. Následovaly 2 hodiny prezentování zadaných témat a vzájemné hodnocení odvedené práce. Závěrečná hodina byla věnována opakování tématu, kdy proběhnul brainstorming získaných vědomostí, dále pak práce v pracovním listu a zaměření především na poznávání našich zástupců ryb. 

Žáci se během skupinové práce dozvěděli spoustu informací o rybách. Především však trénovali další potřebné dovednosti. Např. práci s informacemi, učili se správně používat informační technologie, rozvíjeli spolupráci a komunikaci, plánovali čas a vyzkoušeli si prezentování před publikem. 

Mgr. Markéta Bonková 
Poslední změna: 13.07.2023 - 21:51 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava