Základní škola Archiv
 • Náhled bez obrázku
  Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

  Vážení rodiče, 

  mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

  Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

  Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době jarních prázdnin

  Vážení rodiče,

  v době jarních prázdnin, od 1. do 5.3.2021, bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

  S pozdravem

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 15.2.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  režim výuky od 15.2.2021 zůstává zachován jako doposud. MŠMT dnes zveřejnilo informaci, že ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle platného opatření PES, které v současné době zůstává v 5. stupni.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

 • Na konci ledna byly dokončeny pracovní listy ke knize Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána autorů Jany Koudelové, Tomáše Nitry a Romany Rosové.

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 1.2.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,
  dnes MŠMT zveřejnilo informaci, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

 • Vážení rodiče, milí žáci, 

   na základě opětovného prodloužení vládního opatření proti šíření koronaviru bude vzdělávání od 25.1.2021 organizováno nadále ve stejném režimu jako dosud.

  Více informací ohledně organizace příštího týdne po rozklinutí "číst více".

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 11.1.2021 do 22.1.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,
  na základě prodloužení vládního opatření proti šíření koronaviru bude vzdělávání organizováno nadále ve stejném režimu do 22.1.2021.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

 • Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě krizových opatření vlády ze dne 23.12.2020 škola upravuje organizaci vzdělávání od 4.1.2021. Více info po rozkliknutí.

  Číst více
 • Všem přátelům naší školy přejeme klidné a spokojené prožití vánočních svátků a zdravý rok 2021 naplněný láskou a radostí. 

  Kolektiv zaměstnanců JMZŠMŠ Sedliště

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Vánoční prázdniny - změna termínu

  Vážení rodiče, milí žáci,

  vánoční prázdniny jsou na základě vládního rozhodnutí nově stanoveny od 19.12.2020 do 3.1.2021.

  Organizace výuky od 4.1.2021 bude upřesněna v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.

  Přeji Vám klidné předvánoční dny.

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 2.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci,  
  na základě prodloužení krizových opatření vlády bude škola od 2.11.2020 nadále poskytovat vzdělávání distanční formou.  

  • Režim distanční výuky zůstává pro 1. i 2. stupeň zachován. 

  • od 2.11.2020 jsou v některých ročnících (5.-8. tř.) upraveny rozvrhy vyučovacích hodin. Změny jsou zaznamenány v Bakalářích a aktuální rozvrh hodin můžete také sledovat na webových stránkách školy.  https://www.skola-sedliste.cz/zs/rozvrh-hodin.php 

  • Stravovat se žáci mohou ve školní jídelně dle stanoveného rozvrhu pro stravování. Ke stravě je nutné provést přihlášení na  www.strava.cz

  • Činnost školní družiny je dočasně přerušena 

  • Zájmová činnost je v prezenční formě dočasně přerušena (po domluvě s vyučujícím může probíhat v omezeném režimu distanční formou, pokud to charakter zájmové činnosti umožní, tj. např. kluby) 

  Předpokládaný termín a režim obnovení prezenční výuky nebyl MŠMT a MZDR prozatím stanoven. Termín se má odvíjet od vývoje epidemiologické situace. MŠMT také sdělilo priority v přednostním obnovení prezenční výuky pro 1., 2. a 9. ročník. 

  Jménem všech vyučujících děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 14.10.2020

  Vážení rodiče, milí žáci, 

   

  na základě nových krizových opatření vlády škola upravuje organizaci vzdělávání od 14.10.2020.

  Výuka na 1. st. i 2. st. bude od 14.10.2020 do 23.10.2020 probíhat distančním způsobem. 

  • distanční výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu online prostřednictvím Teams v plném rozsahu s výjimkou HvVvTv, Ov, Tpv, FG a Inf; v těchto předmětech vyučující zadají práci na doma. 

  • V případě potřeby (nedostatečný počet zařízení v domácnosti) škola disponuje omezeným počtem zařízení k zapůjčení. (tablety, NTB, PC)  V případě zájmu kontaktujte ICT koordinátorku Mgr. V. Hurajovou (Bakaláři - komens) 

   

  Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem od 14.10.2020 do 23.10.2020. 

          a) žáci 1.-4. třídy od 13:00 do 13:45 

          b) žáci 5.-9. třídy ve 14:00 

  • Dovolujeme si Vás upozornit, že od 14.10.2020 do 23.10.2020 budou všichni žáci základní školy odhlášení ze stravování. Pokud budete mít o stravování zájem, je nutné provést přihlášení na  www.strava.cz. 

   

  Školní družina přerušuje provoz od 14.10.2020 do 30.10.2020 

   

  Zájmová činnost (tj. kroužky, kluby, doučování) se nebude konat.  

   

      26.-27.10.2020 vyhlásilo MŠMT dny volna (platí pro ZŠ)  

  • v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. 

   

  Jménem všech vyučujících děkuji předem všem rodičům za trpělivost a spolupráci. Budeme se těšit na prezenční výuku opět 2.11.2020. 

   

  S přáním pevného zdraví  

   

   

 • KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

  v naší škole v týdnu od 19. do 25.10. 2020

  Největší kampaň Ekoškol v České republice, která má za cíl ukázat lidem, že MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ JEDNA VELKÁ.

  Pojďte s námi do kampaně!

   

  Číst více
 • Vážení rodiče a žáci,

  věnujte, prosím, pozor informacím o organizaci výuky od 12.10.2020

  Číst více
 • Adaptační pobyt 6. ročníku na Bílé (23. září až 25. září)
  Číst více
 • Členové audiovizuálního kroužku měli za úkol natočit 5 -ti minutový dokument o paní Elišce Ondráčkové, bývalé ředitelce základní školy v Sedlištích, vedoucí včelařského kroužku.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Změna v pravidlech nošení roušek s účinností od 18.9.2020

  Vážení rodiče,
  věnujte prosím pozornost následujícím informacím souvisejícím s epidemiologickou situací v ČR.
  V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.
  Žádáme tedy rodiče, aby své děti vybavili 2 čistými rouškami.

 • Náhled bez obrázku
  Zavedení povinného nošení roušek ve společných prostorách ZŠ od zítřka 10.10.2020

  Vážení rodiče a žáci,

  na základě dnešního prohlášení Ministerstva zdravotnictví bude od 10. září povinné nošení roušek ve společných prostorách základní školy.

  Opatření se nevztahuje na děti a zaměstnance v mateřské škole.

  https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

  Děkujeme za dodržování a respektování uvedeného opatření​ společně s dodržováním základních hygienických pravidel.

 • Vážení rodiče,
  dovoluji si Vás pozvat na webinář  Bakaláři pro rodiče, který bude probíhat 8.9.2020 od 16h.
  Číst více
 • Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost oznámení o změnách v ZŠ ve školním roce 2020-2021.
  Číst více
Mateřská školka Archiv
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu MŠ od 1.3.2021
  Vážení rodiče, 
   
  na základě krizového opatření vlády, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, bude od 1.3.2021 přerušen provoz mateřské školy. Doba trvání přerušení provozu je prozatím stanovena do 21.3.2021.  
  Vzhledem k výše uvedenému bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 požadována ve výši 170,- Kč se splatností k 15.3.2021. Pokud dojde k prodloužení délky trvání přerušení provozu, bude stanovená výše úplaty dále kompenzována v dalších měsících. 
  Dětem bude hromadně odhlášeno stravování.  
  Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude zajištěno distanční vzdělávání dle §184a ŠZ. Podrobnější informace podají třídní učitelky. 
  Informace ohledně ošetřovného najdete na  Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Škola podle nových pravidel nevystavuje potvrzení. 
   
  S pozdravem a přáním pevného zdraví 
  Mgr. David Hubeňák 
 • Náhled bez obrázku
  Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

  Vážení rodiče, 

  mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

  Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

  Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Informace o karanténě dětí ve třídě Sluníček

  ​Vážení rodiče,

  dovoluji si Vám oznámit, že ve třídě Sluníček byla potvrzena nákaza Covid-19. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje uzavíráme od 4. do 5. 2. 2021 třídu Sluníček.

  Jedná se pouze o děti, které navštěvovaly třídu Sluníček ve dnech 28.-29. 2. 2021. Všichni rodiče budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě dětem a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních.

  Děti, které v inkriminovanou dobu v MŠ nebyly, budou přiřazeny do třídy Delfínků.

  Sledujte zdravotní stav svých dětí. V případě jakékoliv změny ve zdravotním stavu, kontaktujte neprodleně dětského lékaře, který Vás také může objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit paragraf kvůli karanténě dítěte, rovněž se vše řeší přes dětského lékaře.

  Děti se mohou vrátit do třídy 8. 2. 2021 za podmínek, že se u nich nebudou projevovat příznaky infekčního onemocnění a rodiče se prokážou negativním PCR testem dítěte na Covid-19. Bez prokázání negativního testu na Covid-19 se mohou děti do třídy vrátit 12. 2. 2021, tedy po 14 dnech karantény. Karanténa se nařizuje od posledního kontaktu s pozitivně testovaným, jedná se tedy o dny 28. a 29. 2. 2021.

  Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

  Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví!

  Vedení MŠ

 • Náhled bez obrázku
  Oznámení o přerušení provozu ve třídě Sluníček

  Vážení rodiče,

  oznamuji Vám, že mi během dnešního odpoledne (2.2.) byla nahlášená nákaza Covid-19 ve třídě Sluníček. Z preventivních důvodů bude dne 3.2. 2021 přerušen provoz ve třídě Sluníček. Přerušení provozu se týká prozatím všech dětí docházejících do této třídy. Strava bude dětem automaticky odhlášena.

  Během zítřejšího dne, až vše prokonzultuji s KHS, Vám vše objasním a upřesním. Sledujte prosím aplikaci Školka v mobilu, nebo webové stránky školy.

  Děkuji za pochopení,

  Alena Kapsiová, vedoucí učitelka MŠ

 • Náhled bez obrázku
  Informace o karanténě dětí ze třídy Včelek

  Vážení rodiče,

  dovolujeme si Vám oznámit, že ve třídě Včelek byla potvrzena nákaza Covid-19. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje uzavíráme od 1. do 5. 2. 2021 třídu Včelek.

  Jedná se pouze o děti, které navštěvovaly třídu Včelek ve dnech 25. – 28. 1. 2021. Všichni rodiče budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě dětem a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě děti objednají na PCR testy.

  Děti, které v inkriminovanou dobu v MŠ nebyly, budou rozděleny do zbývajících tříd.

  Sledujte zdravotní stav svých dětí. V případě jakékoliv změny ve zdravotní stavu, kontaktujte neprodleně dětského lékaře, který Vás také může objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit paragraf kvůli karantény, rovněž se vše řeší přes dětského lékaře.

  Děti se mohou vrátit do třídy 8. 2. 2021 za podmínek, že se u nich nebudou projevovat příznaky infekčního onemocnění a rodiče se prokážou negativním testem dítěte na Covid-19. Bez prokázání negativního testu na Covid-19 se mohou děti do třídy vrátit 11. 2. 2021, tedy po 14 dnech karantény.

  Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

  Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

  Vedení MŠ

   

 • Náhled bez obrázku
  Informace o přerušení provozu ve třídě Včelek

  Vážení rodiče,

  oznamujeme Vám, že mi během dnešního odpoledne (28.1.) byla nahlášená nákaza Covid-19 ve třídě Včelek. Z preventivních důvodů bude dne 29.1. 2021 přerušen provoz ve třídě Včelek. Přerušení provozu se týká prozatím všech dětí docházejících do této třídy. Strava bude dětem automaticky odhlášena.

  Vzhledem k tomu, že je pozitivita prokázána zatím jen antigenním testem, musíme počkat na výsledek PCR testu, tudíž Vám budu moci podat další informace, nejspíše až během víkendu. Toto opatření nám doporučila KHS Ostrava.

  Děkuji za pochopení,

  Alena Kapsiová vedoucí učitelka MŠ

 • Náhled bez obrázku
  Organizace třídy DELFÍNKŮ od 25.1. 2021

  Vážení rodiče,

  od pondělí budete mít zase v provozu třídu Delfínků. Ve středu hasiči důkladně vydesinfikovali všechny prostory, tak nic nebrání návratu. Jen prosím dětem doneste nové oblečení, protože se postřik dostal i do skříněk.

  Jediné co musíme vyžadovat, je prokázání se sms zprávou o negativním testu dítěte, které mělo nařízenou karanténu. Bez tohoto dokladu nebude Vaše dítě přijato.

  Nezapomeňte si prosím přihlásit, případně odhlásit, stravu. Do dnešního dne byly všechny děti odhlášeny automaticky, dál už je to ale na Vás. Pokud již teď víte, jak to bude z docházkou Vašich dětí, učiňte tak prosím ještě dnes, ať má jídelna, alespoň orientační povědomí o stavu dětí.

  Velice Vám děkuji za spolupráci v této, ne zrovna příjemné, záležitosti.

  Alena Kapsiová

 • Náhled bez obrázku
  Informace o karanténě dětí ve třídě Delfínů

  Vážení rodiče,

  dovolujeme si Vám oznámit, že ve třídě Delfínů byla zjištěna nákaza Covid-19. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje proto uzavíráme od 16. do 25. 1. 2021 třídu Delfínů.

  Jedná se pouze o děti, které navštěvovaly třídu Delfínů ve dnech 13. – 15. 1. 2021. Všichni rodiče budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni na odběrové místo na testy.

  Děti, které v inkriminovanou dobu v MŠ nebyly, budou rozděleny do zbývajících tříd.

  Sledujte zdravotní stav svých dětí. V případě jakékoliv změny ve zdravotním stavu, kontaktujte neprodleně dětského lékaře, který Vás také může objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit paragraf kvůli karantény, rovněž se vše řeší přes dětského lékaře.

  Děti se mohou vrátit do třídy 25. 1. 2021 za podmínek, že se u nich nebudou projevovat příznaky infekčního onemocnění a rodiče se prokážou negativním testem na Covid-19. Bez prokázání negativního testu na Covid-19 se mohou děti do třídy vrátit 1. 2. 2021.

  Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

   

  Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

  Vedení MŠ

 • Náhled bez obrázku
  Informace přerušení provozu ve třídě Delfínů

  Vážení rodiče,

  oznamujeme Vám, že nám během nedělního odpoledne (17.1.) byla nahlášená nákaza Covid-19 ve třídě Delfínů.
  Z preventivních důvodů bude dne 18.1. 2021 přerušen provoz ve třídě Delfínů. Přerušení provozu se týká prozatím všech dětí docházejících do této třídy. Strava bude dětem automaticky odhlášena.

  V průběhu zítřejšího dne budeme komunikovat z KHS a informovat Vás o délce a rozsahu trvání přerušeného provozu třídy.

  Děkuji za pochopení,

  Alena Kapsiová vedoucí učitelka MŠ

 • Náhled novinky
  Kroužek angličtiny u ,,Delfínů"
  První týden říjnu  nám začal kroužek angličtiny. Začal nám pohádkou ,,O Mařence a Jeníčkovi,kteří potkali myšku,které vůbec nerozuměli". A tak jsme se seznámili s myšákem z daleké země, který mluví jinou řečí,a abychom porozuměli všemu co říká, domluvili jsme se společně,že se jeho řeč naučíme. A tak začínáme. Brzy naviděnou bye,bye.
 • Náhled novinky
  Strašidelný rej
  Strašidelný týden nastal a všichni jsme si ho moc užili.Celý týden jsme si vše poctivě chystali.Dlabali jsme dýně.Vyráběli jsme všechny možné i nemožné druhy strašidel,zdobili třídu a když bylo vše připraveno,zbylo jen se přestrojit za strašidla a oslava Halloweenu mohla začít.Za zvuků jekotu a kvílení jsme strašili,tančili,soutěžili,dokud jsme se neunavili.Energii jsme si doplnili dobrotami, které nám ochotně upekly naše nejmilejší maminky.A pak jsme mohli pokračovat dále,dokud si pro nás rodiče nepřišli.    
 • Náhled novinky
  Divadlo Beruška představení Sovička Rozárka a medvěd
  V září k nám do školky dorazí naše oblíbené divadlo Beruška s novou pohádkou ,,Sovička Rozárka a medvěd".už se všichni moc těšíme. 
 • Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost oznámení o změnách v MŠ ve školním roce 2020-2021
  Číst více
 • Vážení rodiče, 

  věnujte, prosím, pozornost informacím o organizaci školního roku 2020/2021.

  Číst více
 • Vážení rodiče,

  na základě kontrolního zjištění je se zpětnou účinností aktualizováno stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíce březen až srpen šk. roku 2019/2020, a to v souladu s §6 vyhlášky č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání.

  Číst více
 • Oslava Dne dětí a Týden pro děti ve třídě Sluníčka.
  Číst více
 • Vážení rodiče, 

  v přiloženém dokumentu zveřejňujeme výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2020/2021. 

  Počet uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy překročil nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku a nejvyšší povolený počet dětí stanovený vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

  Uchazeči jsou seřazeni dle bodového ohodnocení vzhledem k zveřejněným kritériím. Přednostně byli přijati uchazeči s celkovým vyšším počtem bodů. 

  Dovoluji si požádat zákonné zástupce NEPŘIJATÝCH dětí o osobní vyzvednutí ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ, které bude k dispozici po předchozí domluvě v základní škole na adrese Sedliště 203 do  12.6.2020. Pokud si dokument nevyzvednete, bude Vám doručen poštovní službou. 

  Mgr. David Hubeňák

  Číst více
 • Vážení rodiče,

  věnujte, prosím pozornost informací o organizaci předškolního vzdělávání.

  Číst více
 • Vážení rodiče,

  rádi bychom Vás informovali o organizaci zápisu do MŠ.

  Číst více
 • Vážení rodiče,

  věnujte prosím pozornost informaci o úplatě za  předškolního vzdělávání.

  Číst více
« Březen 2021 »
PO ÚT ST ČT SO NE
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391

O naší škole


Základní kámen ke stavbě staré budovy školy byl položen v roce 1928 a budova byla slavnostně otevřena 28. října 1930. V daném roce T. G. Masaryk, prezident republiky, dovršil osmdesáti let, a tak na jeho počest byla škola pojmenována „Jubilejní obecná Masarykova škola“, ve které se oficiálně začalo vyučovat 3. ledna 1931. Ve škole bylo pět tříd. Úplná základní devítiletá škola je v Sedlištích zřízena od školního roku 1962 – 1963. Kapacita školy však časem zcela nedostačovala, a proto se v roce 1977 začala budovat šestitřídní přístavba typu Kord. Nový pavilon byl slavnostně otevřen 28. října 1978. Stará školní budova byla v roce 1980 nově rekonstruována. Od roku 1994 je zbudována i tělocvična, která škole dosud chyběla. Dnešní oficiální název školy zní Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště. V roce 2002 totiž došlo ke sloučení základní a mateřské školy. Revitalizace budovy Kord proběhla v roce 2010. Ve školním roce 2018 – 2019 byla dána do užívání zcela nová budova mateřské školy, která byla vybudována v blízkosti školy. V mateřské škole jsou otevřena tři oddělení. V současné době se v základní škole vyučuje v devíti kmenových třídách. Žáci mají k dispozici dále učebnu informatiky, učebnu cizích jazyků, učebnu chemie a fyziky, cvičnou kuchyňku, dílnu, knihovnu, tělocvičnu a venkovní sportovní areál. Žáci 1. až. 4. ročníku navštěvují školní družinu, která má tři oddělení. Děti, zaměstnanci školy, ale i cizí strávníci mají možnost odebírat obědy ze školní kuchyně. Ve škole úspěšně pracuje EKO tým, kterému se podařilo získat titul Ekoškola. Žáci se zapojují do sportovních a vědomostních soutěží Regionu Slezská brána. Škola je zapojena do řady projektů, soutěží a olympiád. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, které při škole pracují. Pravidelně je pořádána pro okolní školy soutěž ve zpěvu – Sedlišťský slavík. Škola pravidelně vystupuje u příležitosti Dne matek a pořádá pro veřejnost vánoční jarmark. Pro žáky se pořádá plavecký výcvik, lyžařský kurz, škola v přírodě, adaptační kurz, nechybí školní výlety a exkurze.

Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava