Základní škola Archiv
 • Nabídka pracovního místa pro učitele (učitelku).
  Číst více
 • Ředitel školy vyhlašuje 2. termín doplňujících voleb do školské rady.
  Číst více
 • PF
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Výběr stravného na leden 2020
  Výběr stravného v hotovosti na měsíc leden 2020 bude probíhat 18.12.-19.12. 2019 od 7:00 - 9:00.
 • Náhled bez obrázku
  Vánoční prázdniny - přerušení provozu

  Vážení rodiče

  v době vánočních prázdnin od 23. 12 2019 do 3. 1. 2020 bude přerušen provoz základní školy, mateřské školy, přerušena činnost školní družiny a také školní jídelny.

 • Obec Sedliště a Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ si pro Vás připravily program na první adventní neděli.
  Číst více
 • Ředitel školy vyhlašuje doplňujíci volby do školské rady.

  Číst více
 • Spolek rodičů Vás srdečně zve na Mikuláškou nadílku.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Projektový den družiny - Vánoce

  Vážení rodiče,

  ve středu 13. 11. 2019 od 13:30 – 16:30 hod. se ve školní družině uskuteční PROJEKTOVÝ DEN – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE.

  Na programu bude povídání o vánočních tradicích se sedlišťským pamětníkem. Poté budou následovat vánoční dílny. Výrobky z dílen budou zařazeny do prodeje na vánočním jarmarku.

  Účastníky projektového dne si prosím vyzvedněte až po ukončení tj. v 16:30 hod. Zároveň prosíme rodiče, jejichž děti nemají zájem se účastnit, aby si je vyzvedli do 13:30 hod.

  Děkujeme za pochopení.

   

 • Vyhlašujeme 6. ročník pěvecké soutěže Sedlišťský slavík.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Sběr papíru
  V dnech 11.až 14. listopadu bude probíhat ve škole sběr starého papíru. Papír je nutno doma zvážit a ve škole nechat zapsat hmotnost. Kontejner bude přistaven u kotelny školy.
 • Věnujte, prosím, pozornost informaci o stávce.
  Číst více
 • Žáci II. stupně soutěžili v atletice.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Platba stravného

  Strávníci platící v hotovosti musí mít uhrazenou stravu na listopad do pátku 25.10.2019, v případě neuhrazení stravy nemůžou být ke stravování přihlášeni.

  Ženčuchová Pavlína, vedoucí ŠJ

   

 • Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Sedliště Vás srdečně zve na lampionádu. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.
  Číst více
 • Již se stalo tradicí, že naše škola pořádá sbírku k Mezinárodnímu dni zvířat. Jak probíhá letos se dozvíte v přiloženém letáku.
  Číst více
 • Žáci 6. třídy pojedou ve dnech 25.9 - 27.9. 2019 na adaptační kurz na Bílou. Děkujeme Spolku rodičů za úhradu autobusu.
  Číst více
 • Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Sedliště Vás zve na Drakiádu.
  Číst více
 • Lyžařský kurz se uskuteční v termínu 5.1. - 10.1. 2020.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Aktualizace ceníku pronájmů učeben a tělocvičny
  Upozorňujeme na to, že proběhla aktualizace ceníku pronájmů učeben a tělocvičny. Informace naleznete v dokumentech ZŠ.
Mateřská školka Archiv
Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391

O naší škole

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště


Základní kámen ke stavbě staré budovy školy byl položen v roce 1928 a budova byla slavnostně otevřena 28. října 1930. V daném roce T. G. Masaryk, prezident republiky, dovršil osmdesáti let, a tak na jeho počest byla škola pojmenována „Jubilejní obecná Masarykova škola“, ve které se oficiálně začalo vyučovat 3. ledna 1931. Ve škole bylo pět tříd. Úplná základní devítiletá škola je v Sedlištích zřízena od školního roku 1962 – 1963. Kapacita školy však časem zcela nedostačovala, a proto se v roce 1977 začala budovat šestitřídní přístavba typu Kord. Nový pavilon byl slavnostně otevřen 28. října 1978. Stará školní budova byla v roce 1980 nově rekonstruována. Od roku 1994 je zbudována i tělocvična, která škole dosud chyběla. Dnešní oficiální název školy zní Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště. V roce 2002 totiž došlo ke sloučení základní a mateřské školy. Revitalizace budovy Kord proběhla v roce 2010. Ve školním roce 2018 – 2019 byla dána do užívání zcela nová budova mateřské školy, která byla vybudována v blízkosti školy. V mateřské škole jsou otevřena tři oddělení. V současné době se v základní škole vyučuje v devíti kmenových třídách. Žáci mají k dispozici dále učebnu informatiky, učebnu cizích jazyků, učebnu chemie a fyziky, cvičnou kuchyňku, dílnu, knihovnu, tělocvičnu a venkovní sportovní areál. Žáci 1. až. 4. ročníku navštěvují školní družinu, která má tři oddělení. Děti, zaměstnanci školy, ale i cizí strávníci mají možnost odebírat obědy ze školní kuchyně. Ve škole úspěšně pracuje EKO tým, kterému se podařilo získat titul Ekoškola. Žáci se zapojují do sportovních a vědomostních soutěží Regionu Slezská brána. Škola je zapojena do řady projektů, soutěží a olympiád. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, které při škole pracují. Pravidelně je pořádána pro okolní školy soutěž ve zpěvu – Sedlišťský slavík. Škola pravidelně vystupuje u příležitosti Dne matek a pořádá pro veřejnost vánoční jarmark. Pro žáky se pořádá plavecký výcvik, lyžařský kurz, škola v přírodě, adaptační kurz, nechybí školní výlety a exkurze.

Rozvrh hodin Bakaláři
e-Strava