Obrázek

Anglické divadlo

Po dlouhé odmlce měli žáci 6. a 7. třídy možnost zhlédnout divadelní představení v anglicko – českém jazyce. Divadelní inscenaci pod názvem Peter Black 2–A New Beginning zahráli profesionální mladí herci ze sdružení Divadelní centrum Zlín s.r.o.. Divadlo se konalo v Národním domě v Místku. Sál se brzy naplnil do posledního místa.
Více informací...
Obrázek

Edukace Dům umění v Ostravě / výstava Toyen

Na návštěvě edukačního programu v Domě umění v Ostravě k výstavě Toyen / programu Pošli to dál, jsme si vyzkoušeli mnoho věcí.
Více informací...
Obrázek

Už zvládneme napsat strukturovaný životopis

V rámci plnění digitálních kompetencí žáci 7. třídy zdokonalili své znalosti v MS Word.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova a pickeball

Pickeball - vznikl v USA. Patří mezi nové netradiční sporty.
Více informací...
Obrázek

Ruský jazyk: Tvrdá dřina se vyplácí

Žáci sedmého ročníku si v prvé řadě zaslouží velkou pochvalu a obdiv. Ani ne po půl roce zvládají poměrně dobře číst a psát azbuku. 

Více informací...
Obrázek

Dějepis: Fikční historický citát

Novým pololetním úkolem do dějepisu bylo vytvořit fikční historický citát, tedy výrok, který osobnost neřekla, ale s ohlédnutím za životem člověka ho vymysleli žáci.
Více informací...
Obrázek

Přírodovědná vycházka: Okolí řeky Morávky

Výuka venku v přírodě je to, co je pro výuku přírodopisu nejpřínosnější. Proto také sedmáci vyrazili do terénu, pozorovat rostliny a živočichy v přitozeném prostředí.
Více informací...
Obrázek

Digitální kompetence v přírodopise

V hodinách přírodopisu se sedmáci seznamují se stavbou těla obratlovců, informacemi o způsobu života jednotlivých živočichů.  Ač je toto téma obsáhlé, nezábránilo jim to naučit se také pracovat s programem PowerPoint a využít ho při tvorbě referátů. 
Více informací...
Obrázek

Občanská výchova: Historická tradice

Každý z nás má někde své kořeny. Proto by měl znát minulost své země, její národní tradice i významné osobnosti - své předky.
Více informací...
Obrázek

Digitální kompetence v českém jazyce

V rámci hodin českého jazyka žáci rozšiřují své digitální kompetence tak, aby ve výsledku byli schopni sami napsat svůj strukturovaný životopis, jež bude mít využití po praktické stránce třeba při hledání zaměstnání.
Více informací...
Obrázek

Zapojení digitálních prostředků do výuky anglického jazyka

V sedmé třídě jsme si stanovili za cíl rozvoj digitálních kompetencí v oblasti aplikace World.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Magie současnosti

Artur Charles Clarke, britský autor science fiction, říkal, že „dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie.“ Během prvního pololetí žáci druhého stupně zpracovávali formou zvukové nahrávky krátká zamyšlení nad tím, k čemu by současné vynálezy v minulosti mohly sloužit.
Více informací...
Obrázek

Výtvarná výchova: Ryby a recyklace knihy

Lze pracovat se starou knihou, která je na vyhození? Nad tím jsme se zamysleli v hodině VV a uprecyklovali knižní materiál. 
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.
Více informací...
Obrázek

Tvořivý den

Ve čtvrtek 16.11. se celé dopoledne věnovalo tvoření výrobků na vánoční jarmark.
Více informací...
Obrázek

Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka v sedmé třídě probíhá 3krát v týdnu. Jedna z vyučovacích hodin v týdnu probíhá v počítačové učebně.
Více informací...
Obrázek

Pracovní činnosti: Studený pokrm

V říjnu si žáci v rámci pracovních činností vyzkoušeli, jak si připravit studený pokrm.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Zástupci obojživelníků

Ve čtvrtek 19.10. 2023 se sedmáci seznámili s vybranými zástupci obojživelníků. Zároveň při tom v rámci procvičování digitálních kompetencí oprášili své dovednosti z loňska a vytvořili prezentace v aplikaci Piccolage.
Více informací...
Obrázek

Hudební výchova: Svatováclavský chorál

Žáci sedmé třídy se učí o historii hudby. Dnes se věnovali chorálu.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Paryby a QR kódy

Doposud žáci v hodinách přírodopisu v rámci trénování digitálních kompetencí používali QR kódy k získávání informací, které pro ně zakódovala paní učitelka. Protože je zajímalo, jak se takový kód vytvoří, rozhodla jsem se jim vyhobět a spojit příjemné s užitečným.

Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od 1.9.2024 mění měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školní družině z 200,-Kč na 250,-Kč.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy v době letních prázdnin
  Vážení rodiče,
  o prázdninách od 1.7. do 1.9. se přerušuje provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září. 

  Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme Vám i dětem vydařené letní prázdniny a budeme se těšit na nový školní rok.

  David Hubeňák a kolektiv zaměstnanců
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava