Obrázek

Digitální kompetence ve 2. pololetí

Všichni druháci už dnes ví, co to vlastně ty digitální kompetence jsou. Ví, že sem patří psaní na mobilní klávesnici, které i nadále procvičujeme nejen přepisováním slov a vět v aplikaci Primary Writer, ale také při práci v PicCollage. Děti baví vytvářet pohlednice s různou tématikou a k obrázkům psát krátké titulky.
Více informací...
Obrázek

I květen máme bohatý

I předposlední měsíc školního roku jsme měli spoustu práce. V českém jazyce jsme se učili slovní druhy a zpočátku jsme se s nimi dost potrápili. Procvičovali jsme je jak na tabletech tříděním a přiřazováním, tak při skupinových pracích s kartičkami a větami. V ostatních předmětech jsme si upevňovali učivo v různých běhačkách, křížovkách a přesmyčkách.  
Více informací...
Obrázek

Naše angličtina

Už druhým rokem se učíme angličtinu a musím uznat, že nám to jde velmi dobře. Určitě je to i tím, že je naše výuka pestrá.
Více informací...
Obrázek

Čarodějnice

V pátek 26.dubna nás ve druhé třídě čekal projektový den s tématikou Čarodějnic.
Více informací...
Obrázek

Náš pestrý duben

Tento měsíc byl velmi různorodý, stejně jako počasí venku.
Více informací...
Obrázek

Březen ve 2. třídě

Výuka v tomto měsíci byla opravdu pestrá.
Více informací...
Obrázek

Digitální kompetence ve 2.třídě

Když jsme se v září dověděli, že nás v tomto školním roce čeká zvládnutí digitálních kompetencí, zůstaly děti vyjeveně koukat, co to po nich vlastně budeme chtít. Jakmile však uviděly iPady, přestaly se bát. 

Více informací...
Obrázek

Zábavná matematika

Matematika musí být zábavná a pestrá, aby děti bavila, proto kromě běžného počítání příkladů a řešení slovních úloh často „chodíme nakupovat" a řešíme matematické pátračky.

Více informací...
Obrázek

Mluvnice nás baví

V 1.třídě jsme se naučili číst a psát a letos se začínáme seznamovat s různými mluvnickými pravidly. Už víme, že naše čeština vůbec není lehká a často nás potrápí nějakou záludností a chytákem. Přesto jsme se tomu postavili čelem a snažíme se těchto pravidel nebát a umět je používat i v praxi. 

Více informací...
Obrázek

Prvouka trochu jinak

Konec října a celý listopad jsme v prvouce věnovali učivu o podzimu, stromech a jejich listech a plodech a pak hlavně ovoci a zelenině. 

Více informací...
Obrázek

Učíme se abecedu

Celý měsíc říjen jsme věnovali naší abecedě. Abychom si ji dobře osvojili, procvičovali jsme ji ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně.

Více informací...
Obrázek

Halloween

Ve středu 25.října probíhal ve škole Halloween a my jsme se všichni proměnili na čaroděje a čarodějnice, upíry a kostlivce a další jiné tajemné bytosti. Kromě stezky se zajímavými úkoly, které si pro nás připravili deváťáci, jsme si ve třídě udělali projektové vyučování s touto tématikou.  

Více informací...
Obrázek

Den stromů

20. října měl někdo svátek, ale nevěděli jsme kdo. Pomocí písmenkového guláše jsme na to ale ovšem – jsou to stromy! Společně jsme s nimi tedy jejich svátek oslavili hravou hodinou českého jazyka.

Více informací...
Obrázek

Nakupování v matematice

V matematice jsme se společně s druháčky vydali „do obchodu“ a trénovali tak finanční gramotnost.

Více informací...
Obrázek

Trochu jiné čtení

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli ve škole. Někteří si v létě četli pravidelně, jiným se moc nechtělo, zhoršili se a zapomněli spoustu písmenek. Proto jsme se v září zaměřili hlavně na zdokonalování čtenářských dovedností.

Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od 1.9.2024 mění měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školní družině z 200,-Kč na 250,-Kč.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy v době letních prázdnin
  Vážení rodiče,
  o prázdninách od 1.7. do 1.9. se přerušuje provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září. 

  Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme Vám i dětem vydařené letní prázdniny a budeme se těšit na nový školní rok.

  David Hubeňák a kolektiv zaměstnanců
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava